Pomůcka pro daně na poslední chvíli

Společnost Software602 připravila s kvalifikovanými daňovými poradci alternativní a bezchybné řešení daňového formuláře, který značně usnadní výpočet daní. Na poslední chvíli může pomoci mnoha lidem, kteří budou zítra podávat samostatně daňové přiznání. Celé řešení je uživatelsky jednoduché, daňový poplatník se nemusí nikde registrovat a vystačí si s běžným počítačem a připojením k internetu.
Daňový formulář si pouze stáhne a po vyplnění jej může uložit, tisknout nebo odeslat případně svému daňovému poradci na kontrolu. K dispozici je jednoduchá nápověda i oficiální poučení z daňových formulářů. Daňové formuláře jsou zdarma ke stažení na internetové adrese:
www.602.cz/dane

Související