Dobrý investiční tip: co třeba obilí?

Zatímco středem zájmu obchodníků i médií jsou nyní na komoditním trhu kovy a energie, mnohem zajímavější příležitosti nabízejí obilniny a olejniny.
Právě tento komoditní sektor je oproti ostatním stále velmi levný, a přitom existuje řada důvodů, která signalizuje růst v blízké budoucnosti. Hlavním prorůstovým argumentem je nástup "nových ekonomik", jež zvyšují poptávku a do určité míry i omezují nabídku. Jsou to Čína, Indie, Brazílie, Rusko, ale i další postkomunistické země včetně Česka, které bohatnou a stejně jako vyvolaly růst cen energií a kovů, s určitým zpožděním způsobí i růst cen obilovin a olejnin. V příštích měsících lze proto očekávat růst cen kukuřice, sójových bobů, pšenice a dalších zástupců tohoto sektoru.

Cena již klesat nebude

Existuje sedm důvodů, proč nyní investovat do obilnin a olejnin. Tím prvním je velmi nízká cena. Zatímco většina komoditních cen je již několik let v růstovém trendu a mnoho surovin překonává nová historická maxima, ceny obilovin a olejnin jsou stále velmi nízko.
Kukuřice i pšenice se drží blízko historicky minimálních hodnot, cena sójových bobů je 50 procent pod maximem z roku 2004. Hlavní příčinou poklesu cen jsou příznivé pěstitelské podmínky v uplynulých letech a pokrok v genetice a chemii, které umožňují dosahovat slušných výnosů i při horších pěstitelských podmínkách. Tyto informace jsou však již dávno známé a jsou zohledněny v aktuální nízké ceně. Jinými slovy, kvůli nadprodukci již cena klesat nebude.

Poptávka se zvyšuje

Druhým důvodem jsou nové zdroje poptávky. Bohatnutí nových ekonomik, jako jsou Čína, Indie, Brazílie nebo Rusko, s sebou nese růst kupní síly a s tím spojenou změnu stravovacích návyků. Roste spotřeba masa, které bylo doposud spíše sváteční záležitostí a s tím je spojena zvýšená poptávka po krmivech - sójový šrot, kukuřice, krmná pšenice a další. Roste i spotřeba olejnin. Tento demograficky a ekonomicky podložený fenomén bude trvat mnoho let. Bohatnutí obyvatel zmíněných zemí s sebou nenese pouze růst poptávky, ale i možné omezení nabídky.

Alternativa k ropě

Dalším důvodem jsou biopaliva - vysoké ceny ropy nutí svět hledat alternativy a obilniny a olejniny jsou jedním z možných zdrojů. A nejde o žádnou teorii budoucnosti, růst poptávky po obilninách a olejninách pro výrobu biopaliv je již reálně znát.
V USA se ve velkém budují továrny na výrobu ethanolu z kukuřice a stát tento vývoj bude dále podporovat. Podobný vývoj je i v Číně, kde se využívá k výrobě paliv jak kukuřice, tak sójový olej. V Evropě jsou již reálně využívány rostlinné oleje jako palivo. I když se zatím jedná spíše o individuální záležitost, technicky není v takových palivech problém. Problém masovějšího nasazení je spíše právní (homologace paliv a motorů) a ekonomický (cena není vždy konkurenceschopná). Rostoucí investice do výzkumu a vývoje nových technologií však může brzy přinést řešení, o kterých se před pár lety ani nesnilo. S tím bude souviset pokles produkční ceny litru paliva a masovější nasazení.

Dolar bude slábnout

Za čtvrtý důvod lze považovat oslabení dolaru. Americký dolar se v posledních měsících těší zájmu investorů a jeho kurs posiluje. Hlavní příčinou je rychlejší zvyšování úrokových sazeb než v jiných zemích. Vše však nasvědčuje tomu, že sazby již o mnoho výše neporostou, a proto se čas této konkurenční výhody dolaru nachyluje ke konci.

Náklady zemědělců rostou

Pátým důvodem je růst nákladů zemědělců. Vysoké ceny energií a dopravy pociťují zemědělci po celém světě. Ropa je o více než 100 procent výše než před několika lety a i ceny zemního plynu neustále rostou. Náklady na provoz dopravních prostředků, náklady na vytápění i další energie se postupem času musí promítnout ve vyšších cenách produkce. Ve světě rostou i ceny hnojiv, které jsou často také vyráběna z ropy nebo zemního plynu. Doba setí na sezónu 2006 je u většiny plodin před námi a zemědělci budou kalkulovat rentabilitu svého podnikání.

Kdo o tom všechno ví?

Nezanedbatelným důvodem jsou i psychologické faktory. Znáte někoho, kdo investuje do pšenice, kukuřice nebo sójových bobů? Pokud ne, je to dobrým znamením. Nejlepší investicí bývá často ta, o které nikdo nemluví a všichni o ní pochybují. To jsou nyní obilniny a olejniny. Pokud si pročtete aktuální analýzy řady komoditních analytiků, mnoho z nich čeká další pokles, protože je na trhu nadúroda. Sentiment je nyní negativní, to je dobré pro nákup. Všechny negativní zprávy jsou známy a zohledněny v ceně.

Sestup je u konce

Posledním důvodem jsou technické faktory. Existují náznaky, že sestupný trend je ukončen a jsme na počátku nového růstového trendu. Došlo ke zpomalení poklesů, zformování dna a řada indikátorů signalizuje začátek růstových trendů.
Zřetelně jsou zahájeny růstové trendy u pšenice, sójového oleje a kukuřice, v konsolidaci nebo růstu jsou sójové boby, oves, rýže či řepka. Na počátku roku 2006 jsme zaznamenali nejvyšší měsíční objemy obchodů se zemědělskými futures kontrakty v historii. To dále potvrzuje obrat trendu. Ve velkém nakupují komoditní fondy a v případě růstu ceny lze očekávat další nákupy.

Rizikem hlavně pokrok

Je nutné upozornit na dva potenciální problémy: ptačí chřipku a pokrok v genetice a chemii. Pokud by došlo k výraznému rozšíření ptačí chřipky a byla by ve velkém likvidována drůbež, mohlo by to vést k omezení poptávky po krmivech a to by znamenalo pokles ceny.
Reálný dopad této nákazy je však mnohem menší než obraz, jaký se snaží vytvořit média a farmaceutické firmy, a na poptávku zatím tento fenomén neměl prakticky žádný dopad. I v případě dlouhodobějšího problému a poklesu chovu drůbeže by zřejmě došlo k nahrazení drůbežího masa vepřovým nebo hovězím a to by naopak vedlo k vyšší spotřebě krmiv.
Větším problémem by mohl být technologický pokrok v oblasti genetického inženýrství a chemie. To je hlavní příčinou současných nízkých cen, protože se daří neustále zvyšovat výnosy i při nepříznivých pěstitelských podmínkách. Otázka genetiky je však dvousečný meč, protože v případě zákazů nebo omezení používání těchto plodin (jako je tomu v Evropě) či při nepřízni spotřebitelů po případném prokázání negativních dopadů těchto plodin může dojít k ústupu těchto technologií a to by vedlo k poklesu výnosů a růstu cen.
Autor je analytikem společnosti Colosseum

Související