Žádná služba však není zadarmo, firma se musí rozloučit s určitou částkou z pohledávky. Na druhou stranu získá jistotu, že alespoň část peněz na svém účtu uvidí.

Pojišťují se rizika nejen komerční, ale i politická

Kolik si specializované firmy na pojištění pohledávek účtují, záleží na mnoha okolnostech. Cena se odvíjí především od platebních podmínek, oboru činnosti, hodnocení portfolia odběratelů, ztráty pohledávek v minulosti a podobně. Velkou roli hraje i pojištěný obrat.
Rozlišují se rovněž hrozby, proti kterým se lze pojistit. V první skupině jsou politická rizika - například znemožnění platby, zrušení vývozní licence a podobně.
Do druhé skupiny, kam patří komerční rizika, patří například hrozba, že odběratel spadne do konkursu.
Pojištěný také většinou musí počítat s určitou spoluúčastí.
Společností, které pojištění pohledávek nabízejí, není mnoho. K nejznámějším patří společnosti Atradius, Euler Hermes Kreditversicherung či Komerční úvěrová pojišťovna EGAP.
Aby pojištění mělo smysl, většinou se nesjednává jen na jednu pohledávku či odběratele. Většinou jde o smlouvy rámcové, aby kryly obrat a podnikatel měl jistotu, že nezaplacení pohledávek neohrozí rozvoj jeho firmy. V praxi to pak funguje tak, že klient pravidelně oznamuje pojišťovně obrat z uskutečněného prodeje a pojišťovna vyfakturuje pojistné.

Vymáhání pohledávek je na pojišťovně

V případě, že odběratel nezaplatí, začíná pojišťovna s vymáháním pohledávky. Když ani poté nezaplatí, dostane dodavatel peníze od pojišťovny. V případě, že pohledávky pojištěné nejsou, musí se podnikatel snažit vymoci pohledávku vlastními silami. Své služby však nabízí řada specializovaných inkasních kanceláří, které mají s vymáháním pohledávek bohaté zkušenosti a které za poplatek s mimosoudním vymáháním pomohou.
Na českém trhu se takových společností vyskytuje celá řada, podnikatel by si však měl dobře vybrat. Jejich kvalita i profesionalita se totiž různí.

Související