Ztráta ztěžuje společné zdanění

Podnikatelé, kteří vloni skončili v záporných číslech, si budou muset dobře propočítat, zda se jim vyplatí příjmy danit společně s manželem (manželkou), nebo samostatně. Jednou z nevýhod společného zdanění manželů je totiž fakt, je poměrně dost komplikuje uplatnění ztráty.

Odpočet jen do pěti let

Pokud by totiž manželé, z nichž jeden skončil hospodaření loňského roku v červených číslech, využili společného zdanění, může být problematické uplatnit ztrátu jako daňově odčitatelnou položku.
Ten z manželů, který ji vykázal, ji sice může odečíst od základu daně, bohužel až v následujících obdobích, kdy nevyužije společného zdanění. Na uplatnění ztráty má přitom poplatník maximálně pět let, takže se lehce může se stát, že termín propásne.
Podobně jako v případě odpočtu ztráty se dle zákona má postupovat i při odpočtu výdajů na výuku učňů, jenž může dosahovat až třicet procent vynaložených nákladů. To znamená, že této výhody nemůže podnikatel využít při společném zdanění, ale může si odpočet uplatnit v následujících obdobích, kdy společné zdanění neuplatní.
Naproti tomu však nic neomezuje odpočet výdajů na výzkum a vývoj, jenž může dosahovat až sta procent vynaložených nákladů, přestože má obdobný charakter.

Ze ztráty bude "nula"

Problémy však nemusí dělat jen odpočet.
Jako příklad nám mohou posloužit manželé, kde partner má příjmy ze zaměstnání a partnerka podniká, přičemž dosáhla zisku.
Zaměstnaný manžel přitom podniká také, narozdíl od své manželky ale vykáže ztrátu. Vynesl mu však pronájem, kde dosáhl zisku.
V případě, že manželé budou dávat své příjmy dohromady, nebudou si moci ztrátu započíst. Manžel ji sice uvede do svého daňového přiznání, v rámci společného zdanění ale do příslušných kolonek vepíše nuly.
Pokud ale partneři společné zdanění neuplatní, může si manžel ztrátu z podnikání započítat s příjmem z pronájmu. A dokonce se může stát, že způsob zdanění, kdy každý bude danit své příjmy zvlášť, vyjde výhodněji. Před podáním daňového přiznání je proto dobré si předem vše propočítat.

Související