Novela upřesní placení záloh

Jak spočítat daně? Kterým předpisem se vlastně řídit? Odpověď na tuto otázku se konečně začíná vyjasňovat. Zorientovat se totiž v přemíře měnících se paragrafů a jejich platnostech je totiž oříškem i pro odborníky. Navíc novela, která má dořešit některé problémy, ještě není schválená. Minulý týden ji už ale dostal k podpisu prezident, takže by mohla začít platit poměrně brzy.
Předpis řeší především otázky spojené se společným zdaněním. Dostatečně totiž nebyla vyřešená například problematika záloh na daň či převedení přeplatku jednoho z manželů na nedoplatek druhého. Při použití společného zdanění se totiž často stane, že jeden z manželů zaplatí na zálohách více než dost za oba, zatímco druhému vyjde, že má finančnímu úřadu peníze odvést.
Aby nemuseli manželé státu nejprve další peníze zaplatit, aby je posléze dostali zpět, přišlo Ministerstvo financí s řešením, že manžel může požádat o převedení přeplatku na nedoplatek druhého z páru, přičemž všeobecně promine penále, které automaticky naskočí, protože převod přeplatku nějakou dobu trvá.
Novela umožní berním úředníkům přepsat přeplatek jednoho manžela na nedoplatek druhého ke dni splatnosti daně.
Podobně bylo potřeba vyřešit otázku, jak budou poplatníci, kteří společně zdaní své příjmy, platit zálohy. Zákon totiž v tomto nemluví jednoznačně.
Podle novely by výslovně zálohy na daň neměl platit manžel či manželka, která před společným zdaněním neměla příjmy.
Půjde-li například o rodinu, kde je manžel zaměstnaný a manželka se stará o domácnost a nevydělává, přestože budou danit společně, manžel bude platit zálohy ze svého platu a manželka nic odvádět nebude. Pokud by manžel podnikal, manželka zálohy rovněž platit nebude a manžel zaplatí pouze zálohy vztahující se k jeho daňové povinnosti. V případě, že budou mít příjmy z podnikání oba z manželů, budou platit většinou stejně, protože si příjmy rozdělili napůl. Mohou však bezplatně požádat o stanovení záloh jinak.

Související