Únor: nával práce pro mzdové účetní

Mzdové účetní mají v únoru ve firmách napilno. Do poloviny února je totiž nutné vyřídit mnohé: zaměstnanci podepisují takzvané prohlášení, podpisem také žádají o provedení ročního zúčtování záloh na daň. O pár dní později se pak musí účetní poprat s formulářem, na kterém vyúčtovávají zálohy na daň zaměstnanců.
A navíc s tím, jak se mění zákony, je nutné se seznámit s obměněnými tiskopisy.

Prohlášení pro slevy

Formulář Prohlášení poplatníka by měli zaměstnanci podepsat, aby jim zaměstnavatel mohl už při výpočtu záloh v průběhu roku uplatňovat nejrůznější slevy na dani (například na poplatníka, na studium) či zvýhodnění na děti. Zaměstnanci, kteří pracují současně u dvou zaměstnavatelů, by si ale měli uvědomit, že tyto výhody mohou uplatňovat pouze u jednoho z nich.
Pro rok 2006 je nutné, aby všichni zaměstnanci podepsali nový tiskopis Prohlášení - vzor č. 16, jehož podoba je k dispozici také na internetu České daňové správy (http://cds.mfcr.cz). Nový formulář odráží především fakt, že novela zákona zrušila odčitatelné položky a nahradila je slevami na dani.

Daně za zaměstnance

Pokud si zaměstnanec v loňském roce "bokem" nevydělal více než 6000 korun, může požádat svého zaměstnavatele, u kterého má podepsané prohlášení, aby za něj s finančním úřadem zúčtoval on.
Přenést tuto povinnost na zaměstnavatele však nemůže každý pracovník. Pokud si chce základ daně snižovat o úroky z hypotečního úvěru, musí podat daňové přiznání sám.
Podobně by také měli podpis, jímž souhlasí se zúčtováním daní u zaměstnavatele, zvážit zaměstnanci, kteří uvažují o společném zdanění manželů. Jednou z podmínek totiž je, že oba podají daňové přiznání.
Společné zdanění se však nevyplatí každému. Vydělají na něm v podstatě jen rodiny, kde jeden z manželů má výrazně vyšší příjmy než ten druhý. Navíc je nutné brát v úvahu omezující podmínky: především, že danit společně mohou jen manželé, kteří se starají o dítě.

Vyúčtování: nové formuláře

Do 20. února se pak firmy musí vypořádat s formulářem "Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků". V něm se uvádí, kolik firma za zaměstnance na dani z příjmů odvedla.
Pozor je třeba dát na volbu formuláře - pro rok 2005 je správný ten, který nese označení vzor číslo 11. Vyplňování formuláře usnadní pokyny k jeho vyplnění (vzor č. 10). Povinnou přílohou tiskopisu je formulář "Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2005".
Zaměstnavatelé, u nichž pracují cizinci, pak musí k formuláři přiložit ještě další přílohu.
Podle informací uveřejněných na webových stránkách České daňové správy bude možné podávat vyúčtování i s přílohami v průběhu února také elektronicky.


Daň z příjmů: jaké formuláře je letos třeba použít

Vyúčtování k dani
Pro rok 2005 je nový formulář "Vyúčtování k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků" (25 5459 MFin 5459 vzor č. 11).
Pokyny k vyplnění (25 5459/1 MFin 5459/1 vzor č. 10).
Povinnou přílohou je "Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2005" (25 5490/1 MFin 5490/1 vzor č. 5).
Prohlášení poplatníka
Pro rok 2006 je třeba sáhnout po novém formuláři "Prohlášení" (25 5457 MFin 5457 vzor č. 16).
Žádost o chybějící částku
Firmy mohou žádat o poukázání chybějící částky vyplacené zaměstnancům na doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění na novém formuláři (25 5246 vzor č. 1).

zdroj: Ministerstvo financí

Související