První odpis je možné navýšit

Na daňovou optimalizaci, tedy vymýšlení všeho možného, jak legálně snížit svou daňovou povinnost za rok 2005 na co možná nejmenší částku, je nejvyšší čas. Na většinu operací je již pozdě, stále ještě je ale na vyplňování kolonek v daňovém přiznání čas, který dává podnikateli šanci se svými daněmi ještě něco udělat.
Pokud podnikatel nakoupil vloni nějaký majetek, například počítač, výrobní stroj, ale i automobil, a začal jej používat, může si uplatnit odpisy. Oproti roku 2004 se však pro loňský rok budou počítat trošku jinak.
Doba, po kterou se majetek bude odepisovat, se ve většině případů zkrátila, a tak podnikatel "dostane do daní" pořízený majetek dříve. Tomu odpovídají i jiné koeficienty a sazby odpisů.

Odpočet byl zrušen

Tato výhoda však má i svou druhou stránku. Zatímco ještě za rok 2004 bylo možné uplatnit takzvaný reinvestiční odpočet, tedy odčitatelnou položku ve výši deseti až dvaceti procent z ceny nového majetku, pro loňský rok už podnikatelé o tuto výhodu přišli.
Zákonodárci však přišli s možností navýšit u takových investic v prvním roce odpisování částku odpisu o deset, patnáct či dvacet procent. To ale vyvažuje zrušení reinvestičního odpočtu jen částečně. Podnikatelé už totiž celkově v daních neuplatní více než sto procent ceny majetku.
Většina podnikatelů využije desetiprocentního navýšení. Dvacet procent platí jen u strojů pro zemědělce, patnáct pak například pro zařízení pro čištění vod.
Navýšení odpisů je možné použít pro majetek zařazený do tříd jedna až tři, tedy například pro kancelářské vybavení, stroje a podobně. Netýká se tedy budov.
Na osobní automobily ale navýšení většinou uplatnit nepůjde. Zákon to umožňuje jen taxikářům či dopravcům a u speciálních vozidel. Podobně zákaz navýšení platí například u letadel, motocyklů či člunů.
Také u daňové optimalizace platí, že nic se nemá přehánět. Při snaze snížit si co nejvíce daňový základ by poplatníci měli brát v úvahu i minimální základ daně a různé odpočty, které by mohli uplatnit. Mnohdy je výhodnější dosáhnout i malého zisku než ztráty.
Pokud podnikatel nevydělal mnoho, může odpisy vynechat. Ty totiž ze zákona poplatník uplatňovat nemusí.
Odpisování je tak možné přerušit, a až se to bude hodit, může podnikatel pokračovat.
Také toto pravidlo má však svá omezení. Podnikatelé, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů, tedy takzvaným paušálem, přerušit odpisování nemohou.

Odpisy jen v evidenci

Protože tento paušál zahrnuje veškeré jejich výdaje, nemohou počítat ani s tím, že si k výdajům procentem tento odpis připočtou navíc. Odpisy tak sice počítají, ale jen evidují. Nad rámec paušálu mohou počítat jen s pojistným.


Kdy je možné použít zvýšení odpisu

Majetek musí být nový, poplatník je jeho prvním vlastníkem.
Odpis je možné zvýšit v prvním roce o deset, patnáct či dvacet procent.
Dvacetiprocentní zvýšení mohou použít poplatníci zabývající se zemědělskou a lesní výrobou, a to u strojů pro zemědělství a lesnictví.
Patnáctiprocentní zvýšení se používá například u zařízení pro čištění a úpravu vod.
V ostatních případech je možné využít jen desetiprocentního zvýšení odpisu v prvním roce.
Desetiprocentní navýšení se týká jen hmotného majetku zařazeného v odpisových skupinách 1 až 3. Jde například o kancelářské vybavení, výrobní stroje a podobně.
Desetiprocentní zvýšení odpisu není možné ve většině případů uplatnit u osobních automobilů, motocyklů, letadel nebo člunů.
Poznámka: Možnost navýšení odpisu v prvním roce nahradila dříve používaný tzv. reinvestiční odpočet.
Zdroj: zákon o daních z příjmů

Související