Vstup na kapitálové trhy v cizině bude lehčí

Emitenti cenných papírů budou mít snadnější a levnější přístup na evropské finanční trhy než dosud. Umožnit jim to má vládní novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou včera schválil Senát.
Ministr financí Bohuslav Sobotka řekl, že novela převádí do českého práva evropskou směrnici o prospektu emise. Ten je základním vodítkem investorů do nových cenných papírů.
Pokud bude prospekt cenného papíru schválen v jednom členském státě EU, bude platný ve všech ostatních, což emitentům přinese významnou úsporu nákladů. Zároveň se tak usnadní vstup cenných papírů kotovaných na zahraničních burzách do Česka.
Novela kromě toho upřesňuje postupy při veřejných dražbách cenných papírů, pravidla pro mimoburzovní trh a poskytování náhrad z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
Právě kvůli Garančnímu fondu ale obchodníci protestují - Česká asociace obchodníků s cennými papíry tvrdí, že kvůli zákonu stoupnou odvody do fondu desetinásobně, a to postihne i klienty. Asociace pro kapitálový trh uvedla, že dopad zákona teprve vyčísluje. Zákon by mohl přinést i další komplikace. Senátorka Soňa Paukrtová upozornila, že se v něm například mění způsob, jakým Komise pro cenné papíry registruje investiční zprostředkovatele. Podle zákona o sjednocení dozoru nad finančním trhem, který včera senát také schválil, se však KCP bude rušit.
Předseda hospodářského výboru senátu Milan Balabán připustil, že obě normy mají nedostatky. Ty ale předkladatelé slíbili odstranit.

Související