HN20080117_1.jpgZápadní Čína, geopolitický pojem ohromného prostoru, plného příležitostí. Do jaké míry jim v jejich objevování napomáhá ministerstvo průmyslu a obchodu, na to se Exportér zeptal náměstka Milana Hovorky.

Exportér: Můžete říci, jak vaše ministerstvo podporuje české exportéry a investory v oblasti západní Číny?

V rámci teritoriální Strategie pro Čínu, a západní provincie v ní hraje zásadní roli, jsme připravili sérii opatření, jejichž prostřednictvím chceme pomoci firmám v přístupu na tamní trh. Tím nejdůležitějším je bezpochyby otevření nové kanceláře CzechTrade v Čcheng-tu, hlavním městě provincie S'-čchuan, označované za centrum západní Číny. Od května 2007 tak tato druhá kancelář CzechTrade v Číně pomáhá ověřit zájem o výrobky exportérů či investorů a vyhledat partnery. První kancelář poskytuje asistenční služby v Šanghaji.

Česká republika a české výrobky nejsou zatím v regionu, o němž se bavíme, příliš známé. Proto se zaměřujeme i na propagaci a prezentaci. Zdůrazňujeme tradiční průmyslové obory, v nichž disponuje ČR potřebným know-how a úrovní technologického rozvoje, a u nichž vidíme potenciál pro jejich uplatnění v regionu.

Účelu budování pozitivního obrazu ČR jako vyspělého obchodního partnera jistě posloužila národní výstava, kterou jsme v rámci programu oficiálních účastí zorganizovali loni v květnu v Čcheng-tu při příležitosti 8. mezinárodního veletrhu západní Číny. Z oborově zaměřených akcí bych zmínil prezentaci českých výrobců zařízení na využití obnovitelných zdrojů organizovanou kanceláří CzechTrade v Čcheng-tu loni v říjnu.

Nemohu opominout, že rozvoj hospodářských vztahů podporují i kontakty na úrovni správních celků. Svědčí o tom dohoda o spolupráci mezi provincií S'-čchuan a Středočeským krajem, která napomohla největší čínské investici v ČR, jíž je továrna firmy Čchang-chung na výrobu televizních přijímačů s plochou obrazovkou v Nymburce.

Exportér: O významu čínského trhu není pochyb, jaké tam ale vidíte příležitosti?

Pokud hovoříme o západní Číně, mohou čeští podnikatelé využít různé formy hospodářské spolupráce, ať už se jedná o klasický obchod, výrobní kooperaci, poskytování služeb či investiční projekty; důležité je zaměřit se na správný obor. Stále více platí, že se musí jednat o výrobky kvalitní, úsporné na energii, které musí mít oproti domácí levné konkurenci znalostní přidanou hodnotu. Nízká cena není vždy kritériem, které by bylo nejdůležitější pro úspěšné uplatnění v rostoucí konkurenci. Čínské firmy jsou schopny ocenit kvalitu a zaplatit odpovídající cenu za značkový výrobek.

Příležitosti vidíme v technologiích na ochranu životního prostředí, jde o obnovitelné zdroje energie, zpracování odpadu, ochranu ovzduší nebo kvalitu vody, v energetice, ve strojírenství či těžební technice včetně poradenství a technologií pro zvýšení bezpečnosti těžby.

Uplatní se i vybavení pro hotely a restaurace, jako je umělecké a nápojové sklo, dekorace, design, možnosti jsou v potravinářství a v oblasti nových technologií pro zemědělství. V kurzu jsou i hi-tech výrobky, jako jsou komunikační technologie, IT včetně softwarových produktů a nové technologie chemického průmyslu, petrochemie. Možnosti se otevírají i s rozvojem služeb. Jde o certifikace, reality, poradenství, bankovnictví, překladatelství či cestovní ruch. Doporučuji, aby naši podnikatelé sledovali také politiku Evropské unie vůči Číně a specificky jaké její projekty, do nichž by se mohli zapojit, budou realizovány v regionu západní Číny.

Exportér: Jak je podle vás výhodné orientovat se na západní část Číny a jaká se naopak v této oblasti objevují rizika?

Výhodou je strategická podpora čínské centrální vlády a rozlehlost oblasti s ohromným potenciálem a s rostoucím trhem. Kromě toho jsou zde nízké náklady na výrobu a živobytí zaměstnanců. Místní vlády jsou flexibilnější. Projevují zájem o přilákání zahraničních investorů. Za přednost považuji nízkou obsazenost dalšími zahraničními firmami. Dobré vztahy Číňané udržují i na úrovni provincií a krajů.

Podnikatelé by se měli připravit na nižší úroveň kvalifikace pracovních sil a na absenci dobré znalosti cizích jazyků. Překážkou v rozvoji jejich záměrů by mohl být i slabší rozvoj místní infrastruktury. Neznalost prostředí, respektive nízká schopnost se v něm orientovat, je přirozená a představuje riziko pro ty subjekty, které na trh západní Číny vstupují poprvé.

Exportér: Jak pro nováčky, tak i pro zkušené firmy jsou účelné podpůrné akce MPO. S čím mohou počítat v letošním roce?

Naše ministerstvo bude i letos pokračovat v rozvíjení kontaktů a v podpoře aktivit českých firem v tomto regionu. Za nejvýznamnější akci považuji Národní výstavu ČR, která proběhne 6. až 10. června v Kchun-mingu, hlavním městě západočínské provincie Jün-nan. Akce tohoto typu se v Číně již několikrát osvědčily a byly na ně kladné odezvy z české i čínské strany. Doufám, že i v roce 2008 bude prezentace ČR v této provincii úspěšná.

Kromě toho ministerstvo podpoří formou oficiálních účastí prezentaci firem na řadě mezinárodních veletržních akcích. Jde o Mezinárodní farmaceutický veletrh v Šanghaji 24. - 26. 6., Mezinárodní veletrh hudebních nástrojů v Šanghaji 9. - 12. 10., Mezinárodní veletrh oděvního průmyslu v Šanghaji 27. 10 - 1. 11. 2008.

Akcí, které připravujeme ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR v Číně a agenturami CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism na podporu podnikatelů, je více. Čína je silně expandujícím trhem se značným potenciálem pro růst českého vývozu. To je známo. Nové je to, že růstu chceme aktivně napomoci i tím, že ve spolupráci s kolegy z ministerstva zahraničních věcí přeskupujeme síly v rámci ekonomické diplomacie. Čína je dobrým příkladem takové politiky. Ještě před dvěma lety jsme na obchodně-ekonomickém úseku v Pekingu měli jednoho diplomata. Dnes tam působí tým čtyř kvalifikovaných pracovníků. To je přece rozdíl. To už musí být někde vidět. K tomu připočteme pracovníky zmíněných kanceláří CzechTrade a přirozeně backoffice zde v Praze. Zmiňuji to proto, abych poukázal na výrazné zvýšení obslužnosti a komfortu pro naše podnikatele vstupující na čínský trh. Teď půjde o to, abychom společně tyto kapacity v plném rozsahu využili. V tom spoléhám na naše podnikatele.

Celé znění rozhovoru s náměstkem Milanem Hovorkou najdete na webové adrese www.exporter.ihned.cz v rubrice A NAVÍC - zde.

Související