Svého času výstřední budova pařížské Grande Arche bude mít čínské dvojče. Stát má v Čcheng-tu, hlavním městě provincie S'-čchuan a nastěhovat se do něho budou moci zahraniční firmy, které tu chtějí začít podnikat. Otevření moderní budovy se plánuje na konec letošního roku v blízkosti High-tech Industrial Park a Exhibition Center a poblíž právě stavěných poměrně futuristických budov vlády města Čcheng-tu a provincie S'-čchuan.

Podstatné je, že jde o projekt jediného inkubačního centra Evropské unie ve světě. V Čcheng-tu sice od listopadu 2006 funguje inkubační centrum, ale rozkládá se jen na ploše 400 m2 a evropským firmám z osmi evropských zemí, které se na projektu podílí, nabízí k využití pouze šest kanceláří.

"Do dnešního dne využilo nebo využívá inkubátoru deset firem z Finska, Británie, Španělska, Itálie, Švédska, ale i z Polska a ze Slovinska. Pět jich je z oblasti informačních technologií, dvě se zabývají ochranou životního prostředí, jedna je strojírenská firma a dvě firmy se zabývají mezinárodním obchodem. Již tato struktura napovídá tomu, že ačkoliv je inkubátor otevřen firmám ze všech oborů, nejvíce jsou vítány ty, které se zabývají IT, přesným strojírenstvím, IC a farmacií," vysvětluje Ivan Vyroubal, ředitel kanceláře CzechTrade v Čcheng-tu.

Nová budova inkubačního centra nabídne dvacetinásobně větší plochu, a to 8000 m2. Přitom tři čtvrtiny plochy budou určeny pro firmy z EU a čtvrtinu mohou využít evropské hospodářské komory a podobné neziskové organizace, pokud budou mít zájem mít v Čcheng-tu své oficiální zastoupení.

Všechny kanceláře budou kompletně vybaveny, aby byly připraveny k okamžitému využití. Agentura CzechTrade podepsala s tímto inkubátorem koncem roku 2007 partnerskou smlouvu, takže je zde možnost i pro české firmy využívat výhody tohoto inkubačního centra.

"Pokud ho české firmy chtějí využít, postup je následující. Firma vypracuje projekt, v němž upřesní svou představu proč a jak má zájem rozvíjet své podnikání v Čcheng-tu. Za druhé, každý projekt bude individuálně posuzován. Nebudou schvalovány projekty na prostou výrobu či obchod, jednoznačně jsou upřednostňovány firmy, které přinesou zajímavé know-how, a to zejména IT firmy, firmy z oboru obnovitelných zdrojů energie a strojírenské firmy. A za třetí, firmy s nejlepšími projekty mohou využívat kancelář v inkubačním centru až na půl roku zdarma, bezplatně včetně energií a vody. Dokonce nemusí mít prozatím v Číně ani právní subjektivitu. Inkubační centrum bude firmám pomáhat i kontaktovat potenciální čínské partnery," přibližuje výhody centra Ivan Vyroubal.

Vzhledem k výhodnosti využití inkubačního centra plánuje kancelář CzechTrade v Čcheng-tu uskutečnit koncem roku 2008 do tohoto města misi přibližně deseti českých firem, které mají zájem využít prostor centra.

Při misi bude možnost se konkrétně seznámit s inkubačním centrem, také se setkat s jeho představiteli a předjednat s nimi možnosti uplatnění českých firem. V rámci mise bude zajištěno setkání s čínskými firmami, a to podle požadavku účastnických firem.

Mimo toho, vedle v tuto dobu zcela zaplněných kanceláří staré budovy inkubátoru EU, je již nyní možné dlouhodobé využívání kanceláře CzechTrade v Čcheng-tu. Pokud česká firma vyšle na delší dobu do Čcheng-tu svého člověka, ten může využívat kancelář. "K dispozici zde má standardní zařízení, jako počítač, telefon a internet a přirozeně stůl a židli. Vzhledem k jazykové bariéře kancelář nabízí i anglicky mluvící asistentku. To vše umožní české firmě okamžité fungování zástupce v západní Číně. Vhodné je před touto službou využít služeb kanceláře CzechTrade a do příjezdu zástupce české firmy kontaktovat přes ni vhodné čínské partnery. Zástupce tak hned po příjezdu může začít pracovat a jednat s potenciálními obchodními partnery," říká Ivan Vyroubal.

CzechTrade Chengdu

Representative Office 11/D City Tower,

No. 86, Section One South Peoples RoadChengdu, 610016 China

Telephon: 0086 28 86 202 606

Fax: 0086 28 86 202 609

E-mail: chengdu@czechtrade.cz

www.czechtrade.com.cn

www.czechtrade.cz

 

Informace o Inkubačním centru Evropské unie můžete získat na webové adrese http://en.euincubator.org/

Související