Všichni přítomní podlehli důstojné atmosféře. I Du Yuzhou, prezident mocné organizace China National Textile and Apparel Council (CNTAC), která zastřešuje textilní a oděvní asociace všech čínských provincií. A bylo tu i pět viceprezidentů, z nichž jeden, pan Su Ruizhe, podepsal. Podpis připojil i zástupce české strany, viceprezident a výkonný ředitel Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ATOK) a hlavní vyjednávač Jiří Kohoutek. S úlevou pak podal ruku svému čínskému partnerovi a jeho pohled sklouzl na dokument. Uvedeno na něm bylo Dohoda o porozumění v oblasti ochrany duševního vlastnictví.

ATOK tak po půl roce vyjednávání dosáhl v říjnu loňského roku toho, co se dosud podařilo jen několika málo evropským zemím, Německu, Francii, Rakousku, Švýcarsku. A právě vlivní a v Číně zkušenější němečtí výrobci pomohli Čechům, kteří jsou také členy organizace evropských asociací Euratex.

"My jsme za čínskou stranou přišli s touto iniciativou a při zpracování návrhu jsme vycházeli ze zkušeností německých partnerů, kteří obdobnou dohodu podepsali před námi. Pozitivně se tu projevila dohoda o spolupráci, kterou máme uzavřenou s Gesamttextilem, německým svazem textilního a oděvního průmyslu," podotýká Jiří Kohoutek.

A překvapivě dodává, že s vlastním obsahem dohody nebyl vlastně problém. Dlouhé vyjednávání přičítá tomu, že si čínská strana chtěla ověřit, koho ATOK reprezentuje a jaké zaujímá pozice v klíčových bodech textilní diplomacie, například ve věci liberalizace evropského textilního trhu. Diskuse se tedy vedla tím směrem, že Čína do budoucna musí přecházet na kvalitnější výrobky. Ze strany WTO a spotřebitelů je na to ostatně vyvíjen stále větší tlak (naproti tomu velké nadnárodní řetězce tlačí spíše na nízké ceny). Ani čínská asociace nemá zájem být spojována s nekvalitními výrobky, podle vyjádření oficiálních činitelů je to pro ni prestižní záležitost. Navíc je Čína sledována kvůli olympijským hrám a nepříznivá image není příjemná.

Je tu i praktická stránka věci, proč Číňané začínají chápat nutnost přecházet na kvalitu. Čínské firmy platí jen minimum za energii a jsou dotovány státem. Nezabývají se příliš ekologickými standardy a emisemi jako firmy v Evropě. Výroba nekvalitní produkce je však náročná na energie a na suroviny, což spolu s ničením životního prostředí může být brzdou dlouhodobějšího rozvoje.

A k tomu se již objevují případy, že některé evropské firmy přesunuly svou výrobu kvalitního značkového textilního a oděvního zboží zpět do Evropy. I to si zástupci CNTAC uvědomují.

Růžová však situace v oboru zdaleka není. Zmíněná Dohoda ale podle slov Jiřího Kohoutka může vytvořit jasně definovanou platformu, na které se dají problémy řešit.

"Dohoda není samospasitelná, pomůže nám jen tehdy, když se s ní naučíme pracovat. Rozhodně ji nepovažuji za formální, v obsahu jsou články, které uvádějí, že v případě, kdy CNTAC nebo ATOK zjistí porušování práv duševního vlastnictví mezi svými členy, označí takové chování za nepřijatelné. To považuji za velmi silný závazek," říká Jiří Kohoutek. A pokračuje: "Článek d říká, že pro zvyšování povědomí o právech duševního vlastnictví vydají obě strany společně praktickou příručku. To považuji zase za výraz toho, že Dohodou naše aktivity nekončí, nýbrž začínají".

Podstatné je, že CNTAC a ATOK se budou pravidelně vzájemně informovat o případech porušování práv duševního vlastnictví, které se týká českých a čínských společností. A nejen to, budou spolupracovat i při řešení nevyřízených případů.

Zda vůbec první dohoda tohoto typu, kterou v ČR nemá zatím žádný jiný sektor průmyslu, najde u nás následovníky, je otázka času. Zejména MPO lobbuje za ochranu práv duševního vlastnictví jak na bilaterální úrovni, tak při prosazování zájmů EU v rámci jednání o Dohodě o partnerství a spolupráci s ČLR. Jak naznačuje samotný název, a stejný názor má i zástupce ATOK, s Čínou by se mělo spolupracovat, ne s ní bojovat. "Čína není jenom hrozba, je to i příležitost. Musíme se ale naučit ji využít. A naučit se s Čínou žít. Podepsaná Dohoda je krokem tímto směrem".

 

Související