Dvanáct. Takové je procento větších českých firem, které vyvážejí do Číny. Čtyři. To je procento tuzemských firem, které Čínu považují za top trh s největším vývozním potenciálem. Tedy po Německu, Rusku a zemích východní Evropy. Podstatnější, než toto zdánlivě nepatrné číslo, je však dynamika: před pár lety takový názor zastávala jen polovina zástupců firem.

Takové jsou závěry Exportního výzkumu DHL, provedeného mezi 250 podnikatelskými subjekty v říjnu loňského roku.

Neméně důležité je i očekávání exportního úspěchu v této zemi. Padesát sedm procent českých exportérů do Číny předpokládá na letošní rok stejné objemy vývozu a třetina dokonce jejich zvýšení.

To, že čínský trh má obrovské absorpční schopnosti, potvrzují ostatně i zahraniční firmy. Jak naznačuje výzkum Economist Intelligence Unit (EIU) mezi 400 světovými společnostmi, publikovaný v loňském roce, přes šedesát procent z nich očekává do budoucna růst profitu na čínském trhu, třetina předpokládá stejné výsledky.

A ještě jedno sdělení vyplývá ze zmíněného výzkumu EIU: převážná většina firem hledá odbyt na východě Číny, zejména v Šanghaji, Pekingu a v jižní provincii Kuang-tung. Vůči západní části země jsou investoři a obchodníci zatím zdrženlivější. To platí i o českých podnikatelích.

Jejich nadšení pro západ Číny tlumí zejména strach z vysokých dopravních nákladů. Západní oblasti jsou odlehlé a dopravní infrastruktura je ještě slabá. Znalci poměrů upozorňují na horší vymahatelnost práva, méně profesionální chování místních vlád a soudců, než na východě. Podnikatelé a místní správa mají horší znalosti angličtiny či jiných světových jazyků.

Nelze zastírat, rozdíly mezi východem a západem jsou značné. A to jak v hospodářském, tak i sociálním slova smyslu.

Zaostávání západu vůči východu Číny se dá vyjádřit i čísly, konkrétně v objemu přímých zahraničních investic. V roce 2005 přitáhly kvetoucí provincie na pobřeží 43,4 miliardy dolarů. Západ jen 4,6 miliardy.

To se ale mění. A jak je pro Čínu typické, změny nastupují rychle a s razancí, která bere dech. Investoři na západě nacházejí ještě neobsazený terén. Zatímco na východě pociťují firmy nedostatek pracovních sil, na západě jich je, zatím, dostatek. Jinak řečeno: západ má své nevýhody, ale nabízí šance.

Západní oblasti oplývají velkým přírodním bohatstvím. Je tam 36 procent ověřených zásob uhlí, 12 procent ropy, 53 procent zemního plynu. A pokud jde o využitelný energetický potenciál vodních toků, připadá na západ Číny 82 procent.

Rozhodující pro rozkvět západních provincií je však Strategie čínské centrální vlády na podporu jejich rozvoje, přijatá v roce 2000. V ní se akcentuje rozvoj dopravní infrastruktury. Počítá se s výstavbou deseti nových letišť, patnácti železničních tratí, urychleně se staví silnice. Dlouhá řeka má být splavná pro lodě o nosnosti deset tisíc tun až do Čchung-čchingu, vzdáleného od moře přes 2400 km. To vše je v chodu.

Studie Evropské komise uvádějí, že železniční spojení mezi Evropou a Asií by mohlo zkrátit čas potřebný na dopravu zboží z nyní obvyklých třiceti dnů zhruba na polovinu. Zboží by se nemuselo překládat v přetížených čínských přístavech, aby se dostalo na koleje a po nich do vnitrozemí.

Cílem Strategie je také pomocí pobídek, včetně daňových úlev, přilákat do západních oblastí domácí i zahraniční investory. Vláda uvolnila obrovské finanční prostředky na výstavbu infrastruktury, zřizování průmyslových zón, urbanizaci a podobně. Zejména města Čcheng-tu a Čchung-čching se mají proměnit v mohutná ekonomická centra.

Peking navíc dbá na to, aby se investice soustředily hlavně na čisté a technologicky vyspělé obory. Podporuje zalesňování, modernizaci zemědělství a těžbu surovin. A to jsou obory pro české firmy přitažlivé.


Zdroje pro podnikání v Číně najdete na webové adrese zastupitelského úřadu ČR v Pekingu na www.mzv.cz/beijing. Zde v sekci obchod a ekonomika a v rubrice informační zdroje najdete potřebné kontakty na čínské státní instituce, asociace a komory v ČLR, veletržní správy atd. Užitečný je oficiální portál pro export a podnikání www.businessinfo.cz. Jeho výhodou je strukturovanost, přehlednost a komplexnost včetně možnosti okamžitě si otevřít teritoriální zprávu s rozsáhlým přehledem kontaktů a webových adres užitečných pro podnikání.

 

080117-ex25.jpg
Související