Jeden a půl miliardy korun. Tak odhadují komerční výsledky loňské květnové Národní výstavy ČR v Čcheng-tu zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. "Tato částka vychází z údajů třiceti čtyř účastnících se českých firem či podnikatelských asociací. Jedná se o startovací objem, který společně s pokračující aktivitou našich exportérů bude narůstat," tvrdí Petra Bezděková z MPO, přímá účastnice výstavy.

Tato Národní výstava měla pomoci prezentovat české subjekty právě v regionech, kam směřuje i podpora hospodářského rozvoje současné čínské centrální vlády. Zájem ze strany čínských podnikatelů by nasvědčoval tomu, že Češi na sebe dokázali upozornit. A nejen kvůli tomu, že expozice získala atraktivní místo v pavilonu zahraničních účastníků přímo u hlavního vchodu.

"České expozici věnovali pozornost návštěvníci i čínské úřady. Svědčí o tom návštěva zástupců vlády provincie S'-čchuan, představitelů vedení a odborných útvarů hlavního města Čcheng-tu i Čínské rady pro rozvoj mezinárodního obchodu. V průběhu výstavy expozici navštívilo množství představitelů čínských firem, organizací a zástupců z řad odborné veřejnosti," říká Petra Bezděková.

Na Veletrhu WCIETF 2007, který je největším hospodářským a obchodním veletrhem tohoto regionu západní Číny s deseti výstavními halami, přitom česká expozice nepatřila se svými šesti sty metrů čtverečních, se stánky firem, podnikatelských asociací, ministerstva průmyslu a obchodu a agentur CzechTrade a CzechTourism k těm největším.

Pomohly ale doprovodné akce. "Na nich za účasti zástupců provinčních a celočínských deníků, pracovníků odborného tisku a periodik, zástupců TV médií a zejména při osobní účasti významných vládních představitelů a představitelů obchodních firem měli čeští účastníci příležitost prezentovat své výrobky či služby. Všechny pořádané doprovodné akce byly překládány do čínštiny, v čínštině byly zpracovány též další informační materiály o vystavovatelích, které jsou předávány návštěvníkům těchto akcí i české expozice," uvádí Petra Bezděková.

Výhodou pro české vystavovatele bylo ze strany MPO poskytování bezplatného tlumočení. "Po celou dobu konání akce byli k dispozici tlumočníci pro česko-čínské a anglicko-čínské tlumočení. Právě oni přispěli k hladké komerční komunikaci českých firem a k výraznému úspěchu takovéto akce," poznamenává Petra Bezděková.

Jednou z doprovodných aktivit, kterou se podařilo upoutat pozornost, bylo otevření kanceláře CzechTrade v Čcheng-tu, což rovněž značně pomohlo publicitě.

Obhlížena byla Škoda Octavia s čínským jménem Octavia Ming Rui a pozorně sledovány dívky z Jablonex Group při fashion show. Úspěšný z hlediska počtu návštěvníků byl česko- čínský obchodní seminář (na snímku). Podstatný byl však zájem o obráběcí stroje a tvářecí techniku, zejména firem TOS Varnsdorf, JUNKER či ŠMERAL. Řadou jednání prošlo Sdružení Česká dobývací technika, firmy Wake, TEDOM, Weiler Holoubkov a další účastníci.

"Všichni jsme získali dobré zkušenosti," shrnuje výstavu Petra Bezděková. Ty mohou být využity i letos při další Národní výstavě ČR v Číně. Proběhne ve dnech 6. až 10. června v Kchun-mingu, hlavním městě západočínské provincie Jün-nan.

Související