Příležitosti pro prosazení českých exportérů na tureckém trhu jsou jak ve státním, tak i v soukromém sektoru. Nabízí možnosti růstu objemů v dlouhodobém horizontu, platí to zejména pro méně rozvinuté oblasti na východě země.

Perspektivní jsou obory, jako jsou energetika, výstavba ropovodů a plynovodů, silnic, železničních tratí, metra, přístavů a logistických center, dodávky vagonů a tramvají, modernizace zabezpečovacích a signalizačních systémů. V ekologických projektech je poptávka po odsíření tepelných elektráren, řešení likvidace odpadů, čistoty vody a vzduchu. Automobilový průmysl si žádá subdodávky pro rozvíjející se automobilky. V turistických oblastech je potřeba výstavby nových hotelů.

Podíl veřejného sektoru na zakázkách do strategických odvětví, jako jsou doprava či energetika, bude i v následujících letech rozhodující. Pro české dodavatele technologií se jedná dlouhodobě o zajímavý trh s možností kapitálového vstupu s vysokou mírou zhodnocení. Zainteresované firmy by měly sledovat vývoj na trhu a hledat strategické partnery pro účast ve veřejných zakázkách.

Pro exportéry jsou významná především ta odvětví, ve kterých má ČR dlouholetou tradici a může nabídnout nejmodernější technologie za přijatelné ceny. V průmyslové výrobě existují možnosti prodeje strojů a zařízení a výrobní kooperace s řadou tureckých průmyslových podniků. Turecko se stalo významným producentem strojů a zařízení, elektrických kuchyňských spotřebičů, bílé techniky, spotřební elektroniky, elektrických ručních nástrojů, stavebních strojů, strojírenské technologie apod. Tato odvětví jsou potenciálním zákazníkem pro českou strojírenskou technologii. Kromě toho se nabízejí možnosti výrobní kooperace a vyšší formy spolupráce.

V oblasti energetiky dochází k postupné harmonizaci turecké legislativy s EU. Jedná se o liberalizaci výroby, distribuce a obchodu s elektrickou energií a je plánovaná postupná privatizace výroby a distribuce elektrické energie. Zájem kapitálově silných tureckých firem i firem ze zahraničí o privatizaci je značný a nabízí se jako možnost i pro české firmy. Napojení na turecké a zahraniční soukromé investory při výstavbě výrobních kapacit může přinést zakázky pro výrobce technologie; privatizace distribuční sítě by mohla být zajímavá pro kapitálově silné obchodní firmy.

Automobilový průmysl je v současné době jedním z nejvýznamnějších odvětví ekonomiky. Vloni bylo vyrobeno téměř milion vozů a exportováno bylo 600 tisíc silničních vozidel. Mnoho zahraničních automobilek zřídilo v Turecku výrobní kapacity vybavené nejmodernější technologií (Ford, Renault, Fiat, Toyota, Hyundai, Mercedes, GMC). Hlavním důvodem je, že výrobní náklady jsou nižší v porovnání s vyspělými zeměmi. Kromě toho je značná část produkce určena pro turecký trh.

Také výroba dílů a komponent pro automobilový průmysl se stává stále důležitějším oborem. Zásobuje místní výrobce a má významný podíl na tureckém exportu (šest miliard dolarů).

Ekologii nebyla v minulosti věnována pozornost a negativní vlivy lidské činnosti na životní prostředí jsou v průmyslových aglomeracích alarmující. Proto klade EU při přístupových jednáních důraz na splnění ekologických standardů. Náklady na přizpůsobení podmínkám acquis v oblasti životního prostředí budou do roku 2025 činit 70,6 miliardy eur. Financování bude zajišťováno z veřejných fondů, fondů EU a z půjček mezinárodních finančních institucí.

Plán rozvoje Turecka na léta 2007 - 2013, včetně strategie restrukturalizace průmyslu, lze najít na adrese www.dtp.gov.tr. Informace o systému investičních pobídek jsou k dispozici na www.investinturkey.gov.tr nebo na www.treasury.gov.tr.

Související