Když do sálu v hotelu Praha vstoupili turecký premiér Recep Tayyip Erdogan a jeho hostitel Mirek Topolánek, několik desítek podnikatelů z obou zemí je přivítalo povstáním. Tleskali, když český premiér zcela přímo podpořil plnohodnotné členství Turecka v Evropské unii. Řada zástupců firem se pak věnovala obchodnímu jednání.

Taková byla kulisa podpisu Akčního plánu mezi dvěma orgány, podporujícími vzájemné byznysové vztahy. Jde o Česko-turecký hospodářský výbor HK ČR a jeho partnera, Turecko-český podnikatelský výbor při DEIK (což je v Turecku zastřešující organizace s názvem Výbor pro zahraniční ekonomické vztahy).

"Výbor DEIK reprezentuje 530 členských firem, který prostřednictvím jednotlivých výborů spolupracuje se 76 zeměmi světa. Přirozeně, že jsou tu velké ekonomiky, jako jsou Čína a Rusko, ale zajímají nás i menší země, což je případ České republiky. A k tomu, abychom mohli vytvořit most pomoci mezi tureckými a českými podnikateli, nám může posloužit právě Akční plán," vysvětluje záměr v istanbulské centrále DEIK Halil Kulluk, šéf Turecko-středoevropského podnikatelského výboru, kam spadá i zmíněný Turecko-český podnikatelský výbor.

"Nejprve chceme identifikovat společné zájmy a ty sektory ekonomiky, kde se firmy mohou doplňovat. Chceme také ke každému oboru vytvořit odpovídající komisi," poznamenává Aysegül Arican, koordinátorka spolupráce.

Ostatně v Akčním plánu jsou už komparativní sektory definovány. Jde zejména o odvětví energetiky, automobilový průmysl, strojní inženýrství, chemický, textilní a kožedělný průmysl, stavebnictví, turistický sektor, bankovnictví či logistiku.

"Akční plán je v podstatě vyjádřením stávající úrovně spolupráce a dokumentem, který orientuje výbory a jejich členy, stejně jako zástupce státních institucí, neboť podpisu byli přítomni předsedové vlád obou zemí, na hlavní směry spolupráce ve vytipovaných odvětvích. Je zde i oblast spolupráce mezi malými a středními podniky, otázky Evropské unie, veřejných soutěží a práva. V plánu se zmiňují i podpůrné aktivity, jako je výměna v oblasti kulturní, vzdělávací a obecně vzájemného poznání," vysvětluje obsah dokumentu Jaroslav Hubáček, generální ředitel společnosti Škodaexport, který je předsedou Česko-tureckého podnikatelského výboru při HK ČR.

"Součástí tvorby struktur podpory podnikání může být vznik společných mezivládních a resortních orgánů. Zde máme dobré zkušenosti se zřízením a činností Komise pro spolupráci v oblasti energetiky, kde jsou zastoupeni představitelé příslušných ministerstev obou zemí. Aktuálním směrem činnosti je problematika Evropské unie - zejména možnost využití českých zkušeností pro turecké subjekty," nastiňuje směry práce Jaroslav Hubáček.

Obě strany jsou zajedno v tom, že veškeré aktivity ve vytváření podpůrných struktur by měly být efektivní a výhodné pro obě strany. "Musíme se například zamyslet nad tím, jak pomoci turistickému sektoru. Do Turecka přijíždějí čeští návštěvníci v průměru na týden, z Turecka do Čech na dva tři dny. Podle mých poznatků by se ale mohly daleko více využívat i jiné destinace než jen Praha a Karlovy Vary. Naším záměrem je podpořit výměnu informací o veletrzích a výstavách a také se podílet na přípravě Českého a Tureckého dne," poznamenává Halil Kulluk.

"Vzhledem ke struktuře ekonomiky Turecka, v níž převládají malé a střední podniky, považujeme za nezbytné povzbudit spolupráci z obou stran právě u nich," podotýká Halil Kulluk.

Jeho heslo je "Myšlenky a akce". Takže často apeluje na podnikatele, aby se věnovali inovacím. "V červnu letošního roku jsme do Istanbulu pozvali akademiky a politiky a jednali jsme právě o inovacích. Přijeli a přednášeli i lidé z Česka a ukázali nám, že u vás jsou dobré myšlenky a nové technologie. Dalším příkladem spolupráce jsou návštěvy podnikatelů. V polovině listopadu přijela do Prahy skupina tureckých obchodníků a DEIK se účastnila organizace podnikatelského fóra. Poté do Turecka zavítali představitelé firem z aliance České dobývací techniky. Proč by nemohla jít s tureckými firmami do Střední Asie?" klade si rétorickou otázku Halil Kulluk.

Jak on, tak také Jaroslav Hubáček se shodují v tom, že předpokladem podnikání jsou i dobré mezilidské vztahy a kulturní vazby. Není divu, že součástí česko-tureckého podnikatelského fóra v Praze byl i večer s koncertem tradiční turecké hudby. Přišel na něj do uvolněné atmosféry i Recep Erdogan. Domů si odvážel pocit, podobně jako turečtí podnikatelé, že v Česku je o Turecko zájem.

 

Související