Z okna kanceláře Bülenta Baraka, jednoho z šéfů nejmocnější hospodářské komory v zemi (The Istanbul chamber of commerce, zkráceně ITO), je úžasný pohled na Bospor. Dřevem obkládané stěny, pohodlná křesla. Je vidět, že komoře se daří.

"Ano, jsme nejsilnější komora, až čtyřicet procent veškerých daní v Turecku pochází právě od členů našeho sdružení, stejně jako až 45 procent obchodu. A to i přesto, že našimi členy jsou zejména malé a střední podniky, ostatně turecká ekonomika stojí na této části podnikatelů," říká s úsměvem Bülent Barak.

Jak je v Turecku pravidlem, každá firma po svém založení se podle zákona musí stát členem některé z organizací a komory. Pokud má sídlo v Istanbulu, tak je prostě členem tady. A co řeší komora a její podnikatelé?

"Jsme organizace, která sdružuje výrobní a prodejní firmy z různých oborů s rozdílnými zájmy. Někteří chtějí levně vyrábět v Číně, jiní se snaží přizpůsobovat globalizovanému světu snižováním nákladů tady. Prvotním úkolem je pro nás proto podporovat podnikatelský život a zajišťovat kontakty mezi firmami," říká Bülent Barak.

Tím společným zájmem členů komory je však podle něho členství Turecka v Evropské unii. "Máme celní unii s EU a akceptujeme její pravidla. My musíme a chceme spolupracovat. Je proto v našem zájmu, aby se měnilo a zprůhledňovalo podnikatelské prostředí. Nejsme garanty za každou firmu, že bude vůči evropským partnerům vystupovat seriózně, ale jsme schopni najít zájemcům o kontakty důvěryhodné partnery. Naše komora existuje již 125 let a jsou zde zkušení členové, jimž můžeme důvěřovat a kteří mohou poskytnout reference. Máme k tomu k dispozici infobanku firem," říká Bülent Barak.

Právě nedůvěryhodnost některých firem poškozuje v očích Evropanů celou tureckou podnikatelskou komunitu. "I proto je pro nás důležitá mezinárodní spolupráce, tedy i s Českou republikou a s vaší hospodářskou komorou," poznamenává tento zástupce ITO.

Podle něho každoročně zavítá z Česka do Istanbulu jedna až dvě podnikatelské mise, a jeho komora zaznamenává v poslední době stále větší zájem Středoevropanů o turecký trh. "Jsme otevřeni a nakloněni spolupráci. Takže pokud české firmy projeví zájem o kontakty na potenciální partnery z nějakého oboru, můžeme jim je bezplatně poskytnout. Pokud to tedy nebude požadavek na dlouhý seznam firem; pak se platí menší obnos. Můžeme i připravit schůzky a zařídit je tady u nás na komoře," nabízí služby komory Bülent Barak.

Obavy z problémů se zdejším prostředím se snaží rozehnat poukazem na měnící se legislativu, díky níž je nyní mnohem jednodušší založit si zde firmu, a upozorněním na ohromný nárůst zahraničních investic. Ty jen vloni dosáhly dvaceti miliard dolarů. "Jsme připraveni pomoci i českým investorům. Co nás však trápí, je vízová povinnost do EU. To není fér. Naše zboží může do Evropy bezcelně, ale my se po Evropě volně pohybovat nemůžeme," dodává Bülent Barak s pohledem na Bospor, po němž právě projíždí loď plně naložená tureckým zbožím. (Informace o Istanbulské obchodní komoře lze získat na webové adrese www.ito.org.tr.)

 

Turecko - přímé zahraniční investice (v miliardách USD)

1993 - 2002 (průměr) 1,1

2003 1,8

2004 2,8

2005 9

2006 20,2

2007 20*

2008 20**

2009 21**

Zdroj: DEIK, * odhad DEIK, ** prognóza EIU


Makroekonomika Turecka

(2006 )

HDP v mld. USD 386,804

HDP na obyv. v USD 5 341

Růst HDP v % 5,7

Nezaměstnanost v % 9,1

Export v mld. USD 85,14

Import v mld. USD 137,03

Zdroj: MPO

Související