Turečtí obchodníci přicházeli k jednání podle časového harmonogramu a přistupovali k jednotlivým zástupcům firem z oblasti dobývací techniky s jasnými dotazy. "Dostavili se přesně, projednali si jen to své, co je konkrétně zajímalo, zato podrobně. Tak říkajíc, neztráceli zbytečně čas," přiznává Jiří Šářec, výkonný ředitel exportního sdružení Česká důlní technika (CDT). Bylo to však snad jediné překvapení, které skupina českých firem při své listopadové cestě do Istanbulu a Ankary zažila. Zafungovaly při ní totiž synergie přípravy ze strany agentury CzechTrade a zodpovědný přístup všech účastníků mise, kteří nepodcenili přípravu.

"Využili jsme nabídky CzechTrade, která zorganizovala a z velké části profinancovala setkání s tureckými podnikateli z oblasti dobývaní nerostů. V Istanbulu ve spolupráci s tureckou Hospodářskou komorou proběhla na jejich půdě prezentace CDT za účasti asi třiceti tamních firem. Prezentace byla překládána do turečtiny a byl o ni živý zájem. To, co tureckou stranu také zajímalo, byly informace o spolupráci našeho sdružení s MPO a s CzechTrade," poznamenává Jiří Šářec.

Mimo toho, že Češi přijeli se státní agenturou za zády, ocenili i přítomnost zástupce Komerční banky, která tím podtrhla serióznost akce a jejíž návrhy případného financování zaujaly. Podobný scénář jako v Istanbulu se uskutečnil i v Ankaře.

Prezentace probíhaly tak, že se promítal, obyčejně po úvodních slovech hostitelů, propagační film CDT. Byl aktualizovaný a protože je v angličtině, komentář se překládal do turečtiny. K dispozici byly spousty propagačních materiálů a jednotliví zástupci ve svých osobních počítačích při jednání měli vše potřebné pro případné doplnění konkrétních informací.

Z mise si naši obchodníci ze společností INCO engeneering, Hennlich Duflex anebo T-Machinery přinášejí jak navázané kontakty, tak i některé konkrétní dohody. "Například společnost Ferrit má v ruce již konkrétní dodávky do tureckých dolů. Dokonce si přivezla i českého obchodního zástupce, který hovořil plynně turečtinou, což dobře zapůsobilo na místní obchodníky," doplňuje šéf CDT.

Ovšem odjížděli domů ještě s jednou cennou věcí, s novými poznatky. "Turečtí obchodníci jsou velmi zdatní a zkušení a na jednání se projevila jejich dobrá informovanost jak o Česku, tak i o našich firmách. Zajímali se o reference firem a měli konkrétní a detailní dotazy a požadavky. Samozřejmě, že jejich způsoby jsou poněkud odlišné od evropských či ruských. Jsou opatrní a při jednáních hodně zdlouhaví a i trošku nevyzpytatelní. Jednání s nimi byla náročná a značně vyčerpávající," poznamenává Jiří Šářec.

Akce se tedy zdařila, podle slov Jiřího Šářece i díky přispění CzechTrade. Její účinnost potvrdila, že podobný model by bylo vhodné využít i v příštím roce při hledání dalších příležitostí pro české firmy.

 

Související