Sněmovna po roce opět odmítla senátní návrh na zrušení Mezinárodního dne žen (MDŽ) jako českého významného dne. Pravicoví senátoři jej pokládají za zideologizovaný svátek a chtěli jej v zákoně nahradit Svátkem matek. Navrhovali i rozšířit název prvomájového svátku na Svátek jara a práce.

Proti předloze se postavili zástupci vládní koalice i opozice. Někteří v rozjitřené debatě nešetřili ironickými poznámkami na úsilí horní komory nebo osobními útoky vůči předkladateli novely, senátorovi Martinu Mejstříkovi (Cesta změny). Levicoví poslanci ho označovali za militantního fanatika a připomínali mu jeho působení v Socialistickém svazu mládeže.

Vlažně se k návrhu postavila i vláda. Doporučila zvážit, zda je vhodné z hlediska stability a přehlednosti právního řádu měnit stávající právní úpravu, aniž to vyžadují "závažné společenské či ekonomické důvody", jak připomněla poslankyně Strany zelených Olga Zubová. "MDŽ lépe vystihuje úctu k matkám než den matek samotný," uvedla poslankyně. Podle ní MDŽ jako připomenutí ženských práv uznává jako významný den téměř celá západní Evropa i OSN.

"Senát se domnívá, že zrušení MDŽ a jeho nahrazení Svátkem matek je navýsost společensky důležité. A váš smích v této sněmovně jenom dokládá, že jedna z komor tuto věc ještě nepochopila," oponoval Mejstřík. Podle něj komunistický režim zneužíval MDŽ ke glorifikaci sebe sama pod rouškou připomínky boje za ženská práva.

Související