Mnozí podnikatelé se ještě nestačili seznámit s posledními novelami zákona o daních z příjmů a už se chystá další.
Nyní je ve vnějším připomínkovém řízení návrh, který by měl platit od 1. ledna 2006. Podle informací z Ministerstva financí však text připravované novely zatím přístupný není, k dispozici bude na internetových stránkách ministerstva až začátkem května. Je totiž pravděpodobné, že se některá ustanovení ještě budou upravovat.
Jednou z oblastí, kterou by měla novela měnit, jsou například příspěvky zaměstnavatele na stravování pracovníků. Zákon o daních z příjmů by měl umožnit namísto stravenek poskytnout zaměstnancům peněžní příspěvek na stravování. Pro zaměstnavatele bude tento příspěvek do určité výše daňově uznatelným nákladem a pro zaměstnance osvobozeným příjmem.
Podnikatelům by se mělo zvýšit procento, kterým mohou uplatnit ke svým příjmům výdaje, rozhodnou-li se je nevykazovat ve skutečné výši. Podle zprávy poradenské společnosti Ernst & Young se dále zavádí možnost uplatnit výdaje vypočtené procentem z průměrného příjmu a průměrných výdajů za tři předcházející roky.
Novela by také měla měnit zákon o správě daní a poplatků, kde navrhuje změnit stávající režim sankcí při nepodání či opožděném podání přiznání nebo při nezaplacení daně.

 (les)

Související