Požadavky na ně stoupají. Mnohé univerzity, odborné vysoké školy, akademie a vzdělávací střediska nabízí vzdělávání včetně vzdělávacích kurzů pro logistiku. S nárůstem komplexních oběhů v logistice se mění požadavky na profil odborníků v odvětví dopravy a logistiky. Požadovány jsou poznatky z moderních technologií a provozně ekonomické znalosti, ale také poznání vlastního provozu zvnějšku a zvládnutí různých kvalifikačních oborů spolupracovníků. Logistik v novém prostředí mění své postavení z popoháněče na trenéra.

V současné době mají často vedoucí pracovníci na vrcholových pozicích buď teoretické znalosti, nebo znají praxi. Aby se obě oblasti poznání staly společným přínosem, jsou žádány vzdělávací nabídky odpovídající tomuto požadavku. Právě 3. června bude na veletrhu Transport Logistic odstartována "Iniciativa dorostu v logistice", kterou připravuje hamburská společnost pro poradenství v personalistice Reinecke & Associates. K této činnosti budou pořádána vystoupení na téma "Kariéra v logistice". Dopoledne se představí významní referenti ze světa logistiky. Odpoledne vystoupí zástupci podnikatelské sféry z významných logistických firem, kteří nejlepším referentům nabídnou možnost zaměstnání.

V posledních letech vzrostl počet rozdílných studií a seminářů pro oblast logistiky. Akademie a vzdělávací instituce nabízí například vzdělávání při zaměstnání. Mimo jiné patří k hlavním předmětům řízení dodavatelských toků, nákupní logistika, logistický management, plynulé řízení dodávek, logistický controlling a e-logistika. Těmto tématům se dlouhodobě věnují studijní programy univerzit a odborných vysokých škol, ale ve většině případů poskytují teoretické základy z logistiky. Absolventům často chybí praktické zkušenosti, proto se některé vysoké školy snaží inovovat studijní zaměření provázaností na praxi.

Hamburská škola logistiky letos otevřela poprvé jednoroční vzdělávací kurz "Master" pro logistiky z vrcholového managementu firem. Účastníci musí mít ukončené vysokoškolské nebo bakalářské studium. Mezi hlavní předměty patří strategické plánování, marketing, týmová práce apod. Obecně je známo, že v průmyslu se k logistice dlouhá léta přistupovalo jako k nevlastnímu dítěti. Teprve v posledních letech se stále více a více prosazuje její významná role i tam.

Související