V roce 1898 jezdily po Praze celkem tři automobily. První dva měly spalovací motor, třetí však byl elektromobil. Postavil jej vynálezce, podnikatel a buditel František Křižík. K jeho vynálezům patří i oblouková lampa, železniční zařízení a další elektrotechnické konstrukce. Osvětloval firmy i ulice, elektrifikoval města, stavěl tramvajové linky a železniční tratě, získal mnohá mezinárodní ocenění. Známé se stalo především jeho slavnostní osvětlení pražské Jubilejní výstavy v roce 1891, které si vyžádalo tehdy neuvěřitelný počet 1400 elektrických světelných zdrojů.

Patřil k onomu dnes už nepříliš hojnému typu podnikatelů, kteří své firmy nevedou pro zisk, ale pro to, aby si mohli financovat nevýdělečné činnosti. Jeho podnik mu přinášel především prostředky na vynalézání a technický vývoj.

V dětství a mládí ovšem budoucí hvězdné kariéře Františka Křižíka nic nenasvědčovalo. Rodina, jejíž živitel byl švec, vydržovala talentovaného syna na školách s velkým vypětím. Studoval nejdříve reálku v Klatovech, později v Praze. Na pražskou techniku byl přijat jako mimořádný posluchač a vystudoval ji za pouhého dva a půl roku. Kariéru začínal u dráhy výrobou telegrafů a návěstidel. S vynalézáním začal poměrně pozdě, s podnikáním ještě později. Čekal ho však dlouhý život, který beze zbytku naplnil.

"Měl jsem za svou povinnost státi na špici, pokud se týče pokroku v elektrotechnice... Snažil jsem se o to, aby čeští technikové vyrovnali se národům jiným, a tak nejen sobě prospívali a konali svou národní povinnost nýbrž i politiku," komentoval František Křižík své snažení. Zemřel 22. ledna 1941.

Narodil se ve stejném roce jako jeho proslulejší kolega Thomas Alva Edison. V neděli od jeho vstupu na tento svět uplynulo přesně 160 let.

 

070710-hx11pr.jpg

František Křižík (8. 7. 1847 - 22. 1. 1941) bývá často označován za českého Edisona.

Související