Když letos na univerzitě v Hradci Králové někteří studenti opisovali z cizích prací, aniž by uvedli zdroj, škola je potrestala. Byli obviněni z porušení autorských práv, tři z nich univerzita chce vyloučit.

"Tresty budou mít odstrašující efekt a přispějí k prevenci plagiátorství," řekl pro ČTK kancléř univerzity Ondřej Tikovský.

Platí však taková přísná pravidla i pro jejich učitele? Zřejmě zatím ne. Ještě se nestalo, aby v české akademické obci byl někdo z vědců-plagiátorů exemplárně potrestán.

"Akademie věd už přijala etický kodex stejně jako většina škol. Snaha o seberegulaci zde je, ale jde to pomalu," říká Marek Skovajsa, šéfredaktor Sociologického časopisu, který v dubnu upozornil na plagiátorství českého antropologa Ivo Budila.

Příklady opisování cizích textů se u českých akademiků objevily v minulosti už několikrát.

Tak například před čtyřmi lety se přišlo na to, že český politolog žijící v Německu Petr Robejšek podle etické komise Německé asociace politických věd opisoval z cizího článku, aniž tento pramen uvedl. Na kauzu tehdy upozornil Respekt. Renomovaný magazín ZIB (Časopis pro mezinárodní vztahy), odkud Robejšek opisoval, se například rozhodl, že tento autor má na jeho stránky jednou provždy vstup zakázán.

Opisovací aféra se provalila náhodou. Politolog Gregor Walter z univerzity v Brémách listoval před třemi lety jedním sborníkem textů o globalizaci z roku 2000 a narazil na pasáže ze svého článku pro ZIB, ovšem zde pod Robejškovým jménem. "Je to vůbec první případ plagiátorství, který jsme se kdy rozhodli zveřejnit," uvedla tehdy pro Respekt předsedkyně etické komise Beate Kohler-Kochová z Mannheimu.

Z necitovaných zdrojů opisoval před jedenácti lety také filozof Zdeněk Pinc. Jeho esej "Etické kořeny rozmluvy", který pojednává o názorech francouzského filozofa Emmanuela Lévinase, se téměř doslova shoduje s úryvkem z učebnice Miroslava Petříčka Úvod do současné filozofie. Pinc však na obhajobu pro Respekt tvrdil, že vykládá prý studentům Lévinase často a mimoděk mohl převzít formulace z knihy. Sám byl pak prý velmi překvapen, do jaké míry se jeho text shoduje s Petříčkovým.

Související