Allianz

Hradí asistenční služby do výše 2500 Kč v tuzemsku a 3000 Kč v zahraničí. Peníze jsou určeny na příjezd a odjezd služby, náklady na opravu vozu na místě, odtah vozu. Podmínka: vozidlo musí být po poruše nebo nehodě nepojízdné.

Kontakt: +420 283 002 780


Česká podnikatelská pojišťovna

Zdarma asistenční služba až do výše 2000 Kč v tuzemsku a 60 eur v zahraničí. Pomoc je poskytována při dopravní nehodě, mechanické poruše, ztrátě klíčů od vozidla, defektu pneumatik, vyčerpání či záměně paliva a v dalších neočekávaných situacích. Službu zajišťují smluvní partneři Global Assistance a AXA Assistance.

Kontakt: + 420 1220 (Global) nebo +420 272 101 015 (AXA)


Česká pojišťovna

Asistenční služba zdarma poskytovaná z povinného ručení platí jen pro případ havárie. Pojišťovna platí odtah vozidla do 50 km a právní pomoc až do výše 1000 eur. V případě odcizení auta je možné uplatnit náhradu noclehu v hotelu až na dvě noci do výše 2 x 70 eur.

Kontakt: +420 224 557 004


ČSOB Pojišťovna

V případě nehody lze využít zdarma asistenční služby pro opravu na místě nebo odtah vozu do nejbližší opravny až do výše 1500 Kč (ČR) nebo 60 eur (zahraničí). Pojišťovna hradí i úschovu nepojízdného vozu po dobu tří dnů (pouze v zahraničí), hotel až na dvě noci do výše 2 x 1000 Kč (ČR) nebo 2 x 50 eur (zahraničí). Na náklady pojišťovny lze pokračovat půjčeným autem (24 hodin v tuzemsku, 48 hodin v zahraničí), vlakem II. třídy (ČR i zahraničí) nebo letedlem třídy Y (pouze v zahraničí). V případě nehody v zahraničí zajistí pojišťovna zdarma odeslání náhradních dílů a poskytne půjčku na opravu až do výše 500 eur.

V případě poruchy vozu hradí pojišťovna opravu na místě nebo odtah do nejbližšího servisu do výše 500 Kč (ČR) nebo 60 eur (zahraničí). Náklady na otevření vozu při ztrátě klíčů hradí do výše 1000 Kč (ČR) nebo 30 eur (zahraničí). Pokud auto vypoví službu v cizině, proplatí pojišťovna zdarma úschovu vozu na dva dny a úhradu hotelu na dva dny až do výše 2 x 50 eur.

Asistenční službu pro ČSOB Pojišťovnu zajišťuje AXA Assistance.

Kontakt: +420 272 101 077


Generali

Z povinného ručení hradí pojišťovna pouze náklady spojené s dopravní nehodou - na příjezd asistenční služby, opravu vozu maximálně do 45 minut, odtah vozu do 30 km od místa pojistné události a úschovu vozu do tří dnů (platí pro tuzemsko i zahraničí). V případě nehody v cizině lze uplatnit nárok na proplacení náhradní dopravy do cíle cesty nebo místa bydliště a odtažení havarovaného vozu do ČR. Služby v zahraničí jsou však limitovány částkou 5000 korun.

Kontakt: +420 221 586 666

Kooperativa

V tuzemsku hradí pojišťovna asistenci zdarma jen v případě poruchy vozu: odtah do 50 km (resp. 70 km u dražší verze povinného ručení) a bezplatné uskladnění havarovaného vozu do deseti dnů. V zahraničí lze přivolat asistenci zdarma i v případě poruchy. Pojišťovna hradí odtah do 50 km, u dražšího typu pojištění do 75 km, ale vždy maximálně do 120 eur. Posádka má nárok na jeden bezplatný nocleh v hotelu (do 50 eur na osobu), právní pomoc (do 750 eur) a uskladnění auta až na sedm dní (maximálně do částky 13 eur/den). Pojišťovna zajistí zdarma i vzkazovou službu a telefonické tlumočení při jednání s úřady.

Kontakt: +420 1220 (Global Assistance)

Triglav

Asistenční služby pojišťovny lze zdarma využít jen v případě nehody. Na území ČR platí následující podmínky: proplacen je příjezd asistenční služby a práce mechanika, maximálně do časového úseku dvou hodin. Jestliže k nehodě došlo nejméně 30 km od místa bydliště provozovatele vozidla a nelze jej zpojízdnit na místě, asistenční služba zajistí a uhradí odtah auta do nejbližší opravny. Není-li možné vozidlo opravit během jedné směny (osmi hodin) nebo pokud k nehodě dojde mimo pracovní den nebo je-li vzdálenost nejbližší opravny větší než vzdálenost bydliště provozovatele vozidla a také v případě totální škody, je auto zdarma odtaženo do místa bydliště jeho provozovatele nebo do místa stanoviště vozidla uvedeného v technickém průkazu.

Mimo ČR hradí pojišťovna následující asistenci: práci služby včetně služeb mechanika do maximální délky dvou hodin. Odtah nepojízdného vozidla do servisu a jeho dílčí opravu, pokud to povede k dopravě vozidla po vlastní ose do ČR a pokud délka opravy nepřesáhne tři dny. Úhrada nákladů na opravu je limitována ekvivalentem 30 000 Kč v kurzu vůči euru. Nelze-li opravu provést do tří dnů nebo je-li to ekonomicky výhodnější, zajistí služba převoz vozu do ČR (zdarma do výše 30 000 Kč, neplatí v případě totální škody).

Není-li možné vozidlo opravit během jedné pracovní směny, má pojištěný nárok na uhrazení cesty náhradní dopravou pro celou posádku, maximálně však do místa odpovídajícího vzdálenosti k bydlišti provozovatele vozu. Když se pojištěný rozhodne počkat na opravu vozu na místě, má celá posádka nárok na proplacení ubytování v hotelu na maximálně tři dny a 87 eur na osobu a noc. Pojišťovna dále hradí uskladnění nepojízdného vozu do čtyř dnů, respektive do čtrnácti dnů v případě, že se jeho posádka v důsledku zranění o něj není schopna postarat.

Kontakt: +420 261 222 444


Uniqa

Asistenčních služeb zdarma lze využít až od vzdálenosti 30 km od místa bydliště. V případě nehody platí pojišťovna opravu na místě nebo odtah až do výše 1700 Kč, v cizině do 75 eur. Nelze-li vůz opravit během osmi hodin, má posádka nárok na proplacení náhradní dopravy - autem (24 hodin), vlakem II. třídy nebo letadlem třídy Y (platí jen v zahraničí). Pokud se pojištěný rozhodne počkat na opravený vůz, má nárok na proplacení hotelu na maximálně dva dny a do výše 1 x 1000 Kč (ČR) nebo 1 x 75 eur (cizina). V případě poruchy platí pojišťovna služby asistenční služby pouze v zahraničí (do výše 75 eur), navíc jen u vozidel do deseti let stáří.

Kontakt: +420 272 101 020


Wüstenrot

Asistenční služby zdarma poskytuje pojišťovna jen na území ČR a SR a pouze v případě nehody. Až do výše 2000 Kč hradí práci asistenční služby (příjezd, odtah, případně opravu na místě). Dále má v případě nehody nebo odcizení vozu pojištěný nárok na proplacení náhradní dopravy autobusem, vlakem nebo taxi - v posledním případě pouze do vzdálenosti 30 km.

Kontakt: +420 227 231 222


Platí pro vozidla do 3,5 tuny. Zdroj: HN a pojišťovny

070529_hx_09b.jpg

Související