Mezinárodní komorní orchestr Ostravská banda, který se věnuje interpretaci nové hudby, tedy dílům autorů konce dvacátého století a mladé skladatelské generace, vystoupil v pondělí večer poprvé na americké půdě. 

Pod vedením svého duchovního otce, česko-amerického dirigenta, skladatele a flétnisty Petra Kotíka přednesl ve světoznámé Carnegie Hall v New Yorku skladbu Zeitmasse Karlheinze Stockhausena.

Související