Pivo je u nás fenomén a pivovarský průmysl je velmi společensky významný. Z hlediska čistě ekonomického se samozřejmě nedá srovnávat s klíčovými odvětvími české ekonomiky. Nicméně český pivovarský průmysl zaměstnává na 76 tisíc lidí (8000 přímo ve výrobě piva, 14 tisíc v dodavatelských odvětvích, 49 tisíc v gastronomii, 5000 v maloobchodě), v zemědělství dalších 3700 pracovníků. Plocha osetá ječmenem na slad zabírá plochu 600 tisíc ha. Rozvoj sladařství a pivovarství je tedy stabilizační prvek českého zemědělství, které přichází o řepu, brambory atd. DPH ve výrobě piva dosahuje 240 mil. eur, výdaje občanů za pivo činí 960 mil. eur. K platební bilanci zahraničního obchodu přispívá export piva - Česká republika je devátým největším světovým vývozcem piva.

Související