Penzijní připojištění se stává nejvyužívanějším benefitem, který zaměstnavatelé v Česku poskytují. Tvrdí to Jiří Bláhovec, obchodní manažer ze společnosti Benefity, která nabízí servis v oblasti zaměstnaneckých výhod.

Podle personální ředitelky společnosti Henkel Ireny Muchové má v současné době příspěvek na penzijní připojištění 78 procent zaměstnanců. Nejde jen o starší lidi, v posledních letech roste počet zájemců o tento benefit mezi pracovníky do třiceti let.

Příspěvek na penzijní připojištění jako druh zaměstnanecké výhody zavedl Henkel v Česku v roce 2004. "Má na něj nárok každý zaměstnanec, který je u nás v pracovním poměru a není ve zkušební lhůtě," upřesňuje Irena Muchová.

Zaměstnanci obvykle mají možnost zvolit si penzijní fond podle vlastního uvážení. Podmínkou zaměstnavatelů bývá, aby částkou na penzijní připojištění přispíval pracovník sám. Třeba v Henkelu je to 100 korun měsíčně. K této sumě pak přidává tři procenta z hrubé měsíční mzdy, přičemž prémie a různé formy bonusů se do základu nezapočítávají. "Výše příspěvku společnosti je stejná pro zaměstnance na všech úrovních, což považuji za velmi spravedlivé," dodává Irena Muchová.

Částky, kterými jsou firmy ochotné podílet se na důchodovém spoření svých lidí, se podle Jiřího Bláhovce pohybují od stokoruny až po několik tisíc měsíčně. "V současné době je v České republice průměrný příspěvek zaměstnavatele ve výši 498 korun měsíčně," říká.

Především díky daňové výhodnosti a oblíbenosti u zaměstnanců poskytují firmy a organizace penzijní připojištění se státním příspěvkem. Jeho průměrná roční částka pro kategorii managementu činila 6170 korun. Pro manuálně pracující zaměstnance pak 4573 korun. Vyplývá to z průzkumu, který loni provedla společnost Hay Group International. Zúčastnilo se jej 302 společností.

Průměrná výše příspěvků pro všechny kategorie zaměstnanců činila v roce 2006 čtyři procenta ze základní hrubé mzdy zaměstnance, u manuálně pracujících 4,3 procenta, u manažerů 4,1 procenta.

Přispívá-li zaměstnavatel na penzijní připojištění třemi procenty roční hrubé mzdy, jde o daňově uznatelný náklad. Do pěti procent měsíční hrubé mzdy je příspěvek osvobozen od odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Na straně zaměstnance pak platí, že příspěvek do pěti procent měsíční hrubé mzdy se nepočítá do daně z příjmu fyzických osob. A do pěti procent měsíčního vyměřovacího základu je osvobozen od odvodů do sociálního a zdravotního zabezpečení.

To, jak je příspěvek na penzijní připojištění oblíben, se různí i podle pozic zaměstnanců. Z průzkumu zaměstnaneckých výhod společnosti Robert Half, která vychází z tisíce pohovorů svých konzultantů, vyplývá, že řadoví zaměstnanci a manažeři na nižších úrovních staví tento benefit výše než top management. Nejčastěji se příspěvek firmy na penzi objevuje v žebříčku nejžádanějších benefitů na osmém místě. Přednost dávají pracovníci třeba jazykovým kurzům, stravenkám či využívání služebního automobilu k soukromým účelům.

Související