MBA in International Business


MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ - ČVUT

MÚVS nabízí studium MBA již od roku 1991. Probíhá při zaměstnání ve třech etapách formou týdenních výukových modulů. Hlavní náplní studia je řízení a organizace práce, globální podnikatelské prostředí, informační strategie pro moderní ekonomiku, marketing produktů a finanční řízení, strategické rozhodování a analýza. Zakončením je vypracování disertační práce. Podmínkou přijetí je ukončení alespoň bakalářského stupně, tři roky praxe a úspěšné složení vstupního testu z AJ. Absoventi programu získávájí mezinárodně uznávaný titul MBA udílený Sheffield Hallam University a stávají se členy SHU Alumni.

CMC GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

Partnerská škola Thunderbird, která je hlavním organizátorem programu MBA na této škole, se řadí na první místo v tomto oboru v žebříčcích Wall Street Journal, US NEWS World Report, Business Week. 80 % lektorů je přímo z USA, dále zde vyučují mnozí zkušení profesoři z evropských zemí.Výhodou studia je mezinárodní složení třídy i vyučování kurzů v globálním kontextu. Program je určený vrcholovým manažerům a skládá se z 10 modulů, které probíhají každých pět až šest týdnů. Tři z nich jsou ve Francii, Rusku a USA.Podmínkou přijetí je čtyřleté vysokoškolské vzdělání a min. 350 bodů z testu GMAT.

Executive MBA

MANAGEMENT TC

Toto studium je vedeno vysoce interaktivními metodami s cílem umožnit posluchači adaptovat poznatky na jeho vlastní situaci a obratem využít získaných dovedností v praxi. Celá výuka je rozdělena do dvou stupňů a probíhá v českém jazyce. Znalosti studentů nejsou ověřovány zkouškami, ale praktickými projekty aplikovanými na jejich firmu. Vyučovanými předměty jsou řízení lidských zdrojů, řízení provozu, řízení marketingu, finanční řízení, řízení informací a nakonec strategické řízení. Podmínkou přijetí je tříletá manažerská praxe a VŠ nebo pětiletá manažerská praxe a SŠ. Základem ke studiu je MBA Basics, které je prvním stupněm ke vrcholnému MBA.

BRNO BUSINESS SCHOOL

Tento program je především orientován na oblast strategického řízení, řízení lidských zdrojů, marketingu a řízení financí. Výuka probíhá v českém i anglickém jazyce formou víkendových soustředění po jednotlivých modulech. Od 2. ročníku mají studenti možnost volby zaměření studia podle svých požadavků. Mezi volitelnými předměty je například E-commerce, Intelactual Property, Risk Management and Strategy Change. Podmínkou přijetí je ukončené bakalářské studium, 2 roky praxe a alespoň pasivní znalost angličtiny.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA

Tento třístupňový program zakončený disertační prací vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně tři roky řídící praxe nebo středoškolské vzdělání s desetiletou praxí. Prvním stupněm je certifikát, jehož studijní náplní je finanční, informační a operační management a vedení lidí. K získání diplomu program vyžaduje předměty řízení změn, marketingové řízení, výzkumné metody, obchodní angličtina, strategické řízení. Z volitelných předmětů jmenujme například krizový management či manažerské právo.

BRNO INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

B.I.B.S. nabízí studium MBA executive od roku 1998 a je v současné době jedním z největších poskytovatelů MBA v ČR. Program je zaměřen především na problematiku strategického řízení, od druhého ročníku probíhá v angličtině, včetně závěrečné disertace. Maximání důraz je kladen na interaktivní výuku a týmovou práci, která je možná přizpůsobit jak pro velkou skupinu lidí, tak pro vnitropodnikové vzdělávání v malých skupinách. Z každého modulu zpracovávají posluchači písemnou práci(asssignment). Podmínkou přijetí je VŠ s tříletou praxí nebo SŠ s minimimálně desetiletou praxí.

VŠEM - VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Tento progam obsahuje 7 modulů strukturovaných do tří skupin a je zaměřena především na podnikový management. Mezi základní moduly patří podnikový management, manažerská ekonomie a finance, řízení lidských zdrojů a marketingové prostředí, jejichž součástí jsou předměty související s danou problematikou. Pokračujícím modulem je modul oborového základu - podnikový management II a zakončením je finální modul, který slouží k vypracování diplomové práce. Absolvent studijního programu MBA je vybaven potřebnými znalostmi a praktickými dovednostmi ve všech základních oblastech řízení firmy, v jejím vnitřním i vnějším prostředí. Podmínkou přijetí je bakalářský titul a absolvování přijímacího řízení.

VŠFS - VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Studium MBA na VŠFS se zaměřuje na vrcholové studium problematiky podnikové správy. Struktura a náplň programu jsou akreditovány významnými americkými institucemi NWCCU (Northwest Commission on Colleges and Universities) a IACBE (International Assembly for Collegiate Business Education) a opírají se o učební plány City University (USA), jejíž lektoři tvoří pedagogický sbor. Studium je tvořeno 15 moduly, z nichž 5 je volitelných mezi finančním managementem či managementem řízení lidských zdrojů.

Weekend MBA

NEW YORK UNIVERSITY IN PRAGUE

Newyorská univerzita v Praze poskytuje nejrozšířenější oblasti studia víkendového MBA. Garantuje vzdělání na úrovni institutu Universitaire Kurt Bösch a zaměřuje se na následující moduly: MBA in General Business, MBA in Banking & Corporate Finance, MBA in Human Resources Management, MBA in Marketing, MBA in Management of Information Systems. Univerzita je členem české asociace MBA škol - CAMBAS. Převládající většina zahraničních profesorů i mulitkulturální složení studentů zaručují výborné studijní zázemí.


Tuto sekci pipravujeme s největším vzdělávacím portálem www.educity.cz


070315_KA_11.gif
Související