Nejdříve odčitatelné položky

Systém výpočtu daně z příjmu je takový, že pro snížení daňové povinnosti lze nejdříve uplatňovat odčitatelné položky. Jde o nejrůznější odpočty, které snižují hrubý základ daně z příjmů, ze kterého se pak samotná daň vypočítává. Vypočtenou daň mohou poplatníci ještě snížit využitím daňových slev - položky od daně jednoduše odečtou. Teprve potom získá poplatník výslednou daň, kterou musí státu odvést.

Proti loňskému roku, respektive loňskému daňovému přiznání se přitom snížil počet odčitatelných položek, protože některé z nich se přeměnily na slevy na dani. Příkladem může být základní odčitatelná položka na poplatníka, manželku či dítě. O všechny tyto a některé další položky mohou poplatníci svou daň snižovat i letos (v letošním daňovém přiznání), ale již formou slevy na dani.


Životní pojištění a penzijní připojištění

V případě odčitatelných položek na životní pojištění a penzijní připojištění žádné změny během uplynulého roku nenastaly. V obou případech si poplatníci od základu daně mohou odečíst položky ve výši až 12 tisíc korun.

Snížit daně však nemůže každá životní pojistka. Podmínkou je, že výplata pojistného musí být sjednána až po šedesáti měsících od uzavření smlouvy a ne dříve než v roce, kdy poplatník oslaví šedesáté narozeniny. Klient rovněž musí splnit požadavek minimální pojistné částky. V případě smluv s pevnou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od pěti do patnácti let musí být pojistná částka alespoň 40 tisíc korun. U smluv s dobou nad patnáct let je limit stanoven na 70 tisíc korun. Daňové úlevy se vztahují pouze na životní pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a na důchodová pojištění.

U penzijního připojištění se jako odčitatelná položka mohou využít vklady nad rámec pěti set korun měsíčně (6 tisíc korun ročně), ze kterých klientovi náleží státní příspěvek. Aby mohl poplatník uplatnit maximální daňový odpočet, musí během roku na svůj účet u penzijního fondu uložit alespoň 18 tisíc korun. Podle výše příjmů poplatníka může penzijní připojištění a stejně tak životní pojistka ušetřit na daních od 1440 do 3840 korun ročně.Úroky z úvěrů na financování bydlení

Patříte-li mezi poplatníky, kteří splácejí hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, neměli byste určitě zapomenout ve svém daňovém přiznání uplatnit odčitatelnou položku ve výši zaplacených úroků z těchto půjček.

Neuplatnění této odčitatelné položky by bylo skutečnou škodou. Důvodem je fakt, že průměrná výše hypotéky překračuje částku jednoho miliónu korun. U takového úvěru a při úrokových sazbách nad čtyřmi procenty ročně (pětiletý fix) se suma zaplacených úroků v rané fázi úvěrového vztahu pohybuje minimálně okolo padesáti tisíc korun. Jen v nejnižším pásmu daně z příjmů ušetří poplatník v takovém případě šest tisíc korun. Pokud ale poplatník má takové příjmy, že se dostane do nejvyššího daňového pásma, ušetří na daních rázem 16 tisíc korun.

Mezi půjčky na bydlení patří také úvěry ze stavebního spoření. Ty svou velikostí sice v průměru nedosahují takové výše jako hypotéky, přesto by na ně lidé neměli zapomínat. Celkem je možné za jeden rok v rámci všech úvěrů na bydlení snížit daňový základ až o 300 tisíc korun. Tato částka se přitom vztahuje na poplatníky žijící v jedné domácnosti.

Dříve zákony rozlišovaly, zda se jednalo o úvěry ze stavebního spoření, nebo hypotéky. V prvém případě mohla za poplatníka - zaměstnance odčitatelnou položku uplatnit mzdová účtárna a pokud se jednalo o hypotéku, bylo v každém případě nutné podat daňové přiznání. Dnes v obou případech vše může vyřídit zaměstnavatel poplatníka. Podmínkou ale bylo do 15. února letošního roku požádat o roční zúčtování daně.


Co je nutné finančnímu úřadu doložit

Základním dokumentem pro uplatnění položky v rámci zaplacených úroků u úvěrů na bydlení je potvrzení o výši zaplacených úroků. To poplatníkovi každý rok vydá jeho hypoteční banka nebo stavební spořitelna.

Většina peněžních domů přitom svým klientům zasílá potvrzení o zaplacených úrocích již na začátku kalendářního roku. Pokud jej však klient banky či stavební spořitelny nedostane, nebo jej ztratí, je možné o potvrzení požádat znovu.

Vyjma potvrzení o zaplacených úrocích je však nutné podat na finanční úřad ještě úvěrovou smlouvu, případně doklad o svém trvalém bydlišti, výpis z listu vlastnictví nebo nájemní smlouvu. Daňoví poradci přitom upozorňují, že ve vztahu k hypotečnímu úvěrování k dani z příjmu existují mezi finančními úřady různé výklady. Proto je dobré se vždy na místně příslušném úřadě informovat, jaké nároky v této konkrétní situaci berní úředníci mají.

Poslední možností jsou slevy na dani

Po vypočtení hrubé daně mají poplatníci již jen jednu možnost, jak státu odvést co nejméně. Na řadu přicházejí slevy na dani, tedy položky, které rovnou snižují vypočtenou daň.

Stejně jako u odčitatelných položek, tak i u slev je nutné pro jejich uplatnění splnit určité podmínky. Například manžel může uplatnit slevu na manželku jen za předpokladu, že jeho žena neměla zdanitelné příjmy v uplynulém roce vyšší než 38 040 korun.
Slevy si však poplatník může odečíst jen do výše daně. Jedině u slev na dítě platí, že pokud sleva částku daně převyšuje, má poplatník nárok na tzv. daňový bonus, tedy peníze od finančního úřadu. A to až do celkové výše 2500 korun měsíčně, maximálně tedy třicet tisíc korun za rok.

Tabulka

Související