Zatímco ještě před několika málo stoletími by zpochybnění dogmatu o zmrtvýchvstání znamenalo nepříjemné opletačky s inkvizicí, dnes rozčilené hlasy křesťanů naopak slouží jako účinná neplacená reklama. Sázka na sporné téma už vyšla Danu Brownovi s jeho Vinciho kódem; zástupy epigonů se nyní snaží Brownův zlatý důl vytěžit do samého dna. Teď se ještě ke všemu blíží Velikonoce... Je James Cameron dalším v řadě?

Stíny mrtvých
10vik16.jpgPříběh o zmrtvýchvstání Božího syna je jedním ze základních pilířů křesťanské víry. Podle Nového zákona se apoštolové po Ježíšově popravě v panice rozutekli a tělo zrazeného učitele bylo uloženo do jeskynní hrobky v jeruzalémském Starém městě. Když ale Marie a Máří Magdalena po několika dnech do střežené hrobky vnikly, byla prázdná. A krátce na to se Mistr učedníkům zjevil, aby je ujistil o svém zázračném zmrtvýchvstání. Je to základní bod celého křesťanského učení: moment, kdy se zdánlivá porážka způsobená světskou mocí proměňuje v Boží vítězství nad silami zla.
 V Jeruzalémě existuje hned několik Kristových hrobů, ty ale nikomu nevadí, protože jsou prázdné. Cameron a jeho spolupracovník Simche Jacobichi však ve filmu natočeném pro stanici Discovery Channel ukazují pohřební schránu s aramejským nápisem "Ježíš, syn Josefův", která kdysi obsahovala tělesné ostatky a našel se v ní dostatek materiálu i pro analýzu DNA. K tomu přihodili další urny s nápisy "Marie", "Josef" a dokonce i "Juda, syn Ježíšův" ze stejného hrobu, tedy téměř kompletní Ježíšovu rodinu pěkně pohromadě. Dost na to, aby křesťanští fundamentalisté spustili rozruch. Přesto Cameronův spolupracovník, kanadský filmař Simche Jacobichi tvrdí, že o to jim vůbec nešlo. Jacobichi společně s archeologem Jamesem Pelegrinem na toto téma již dříve vydali knihu s názvem "The Jesus Family Tomb".
 "Až dosud jsme neměli jediný archeologický důkaz fyzické existence Ježíše Krista," říká Jacobichi. "Náš film poprvé přináší bezprostřední svědectví o tom, že možná opravdu existoval."
 Této pohnutce ale věří málokdo. Roku 2001 natočil Jacobichiho kolega Jonas McCord thriller "Stíny mrtvých" s Antonio Banderasem v hlavní roli, v němž nalezení tělesných ostatků Ježíše spouští řadu nepříjemností ze strany mocných tohoto světa - od Vatikánu přes tajné služby až po palestinské teroristy. A The Lost Tomb of Christ prakticky není nic jiného než Stíny mrtvých proměněné v dokument.

Marie - učitelka
10vik17a.jpgHistorie údajných Ježíšových ostatků přitom vůbec není nová. Začíná už roku 1980, kdy bylo při stavebních pracích ve čtvrti Talpiot v jižní části Jeruzaléma objeveno pohřebiště pocházející z prvního století našeho letopočtu. Našla se tu i jeskynní hrobka s deseti schránami. Na pěti z nich byla v aramejském jazyce vyryta jména známá z Nového zákona. Jacobichi ale především upozorňuje na šestou urnu s řeckým nápisem "Mariamene e Mara". Tvrdí, že jde o pojmenování, které používaly prvotní křesťanské obce během prvního století našeho letopočtu pro Máří Magdalenu. Navíc jej lze překládat jako Marie - učitel, což podporuje teorii, podle které měla Máří Magdalena mezi apoštoly mnohem významnější postavení než jen jako Ježíšova družka. Teprve koncem minulého století nalezené apokryfní Evangelium Máří Magdaleny opravdu naznačuje, že právě jí se podařilo znovu shromáždit apoštoly po Ježíšově smrti a obnovit činnost jejich společenství. V tomto případě do sebe dvě provokativní teorie zapadly opravdu dokonale...
 Neméně vzrušující je i schrána s nápisem "Juda, syn Ježíšův". O tom, že Kristus měl syna, totiž nepíše jenom Dan Brown, ale překvapivě i svatý Jan ve svém evangeliu.
 Filmařům navíc přizvukují i výsledky analýzy DNA ze schrán. Jednoznačně potvrdily, že osoby v nádobě označené jmény Ježíše a Máří Magdaleny nebyly v příbuzenském vztahu. Do společné hrobky se tedy mohly dostat jen jako manželé.
 "Podle statistiků je pravděpodobnost náhodné shody všech těchto jmen v jedné hrobce asi jedna ku šesti stům," tvrdí autoři filmu. "Je to asi, jako kdybyste vedle docela běžných anglických jmen John, Paul a George našli jméno Ringo."
 Není to ostatně jediný nález tohoto druhu. Už před pěti lety vzbudila podobný rozruch schrána s nápisem "Jakub, syn Josefův, bratr Ježíšův". Tehdy se však nepodařilo prokázat, že nejde o náhodnou shodu jmen.

Hlasy kritiků
10vik17b.jpgNejostřejšího odmítnutí se Cameron a Jacobichi dočkali od samotných objevitelů hrobky. Zatímco archeolog Shimon Gibson pouze lakonicky prohlásil "Jsem skeptický", Amos Kloner z izraelské Bar-Ilan University se ohradil mnohem ostřeji. "Jednoznačně prohlašuji, že nepřijímám identifikaci ostatků v hrobce jako členů Ježíšovy rodiny," prohlásil pro agenturu Reuters. "Ježíšova rodina byla velmi chudá a žila v Nazaretu. Sotva by si mohli dovolit rodinnou hrobku v Jeruzalémě." Ironizuje i použití analýzy DNA při výzkumu. "Chcete snad porovnávat nalezené ostatky se vzorky boží DNA?"
 Film pochopitelně nevzbuzuje nadšení ani u kněží. "Křesťané si to kupovat nebudou, ale skeptikové skočí po všem, co naruší příběh, který je tolika lidem tak drahý," rozhořčuje se Stephen Pfann, religionista z University of Holy Land v Jeruzalémě.
 Většině kritiků ale vadí především skutečnost, že Cameron s Jacobichim vsadili na téma, o němž věděli, že vzbudí rozruch. "Jde jim jen o to svůj dokument dobře prodat," říká Michael White z University of Texas. "To není hlas archeologů, to jsou reklamní fanfáry," říká a dodává, že zveřejnění měl předcházet mnohem důkladnější výzkum.
 Cameron sám tvrdí, že mu šlo jen o oživení diskuse kolem nálezu a je ochoten přiznat porážku, pokud někdo jeho argumenty přesvědčivě vyvrátí. Jisté je, že o diváky nebude mít nouzi, protože nejasná historie počátků křesťanství plná později zavržených nebo cenzurovaných textů k podobným výzkumům přímo vyzývá. A je neméně jisté, že ani případné potvrzení pravosti nálezu nemůže nic změnit na morálním poselství Ježíšova učení.

Snímky ČTK: Hrobka Ježíše Krista? Za tímto vchodem měla být podle Jamese Camerona pochována celá Ježíšova rodina; Bohatý Spasitel? Historici tvrdí, že chudá Ježíšova rodina by si nemohla takovou hrobku dovolit.; Vše pro popularitu? James Cameron s jednou z vápencových schránek nalezených v jeruzalémské hrobce.
Související