TOMÁŠ BERAN, PRÁVNÍK POJIŠŤOVNY PRÁVNÍ OCHRANY DAS:


"Podmínky leasingu jsou složité a jen málokdo je pilně prostuduje. O to větší je pak překvapení, když leasingový nájemce zjistí, k čemu všemu se vlastně zavázal," říká právník Tomáš Beran z pojišťovny právní ochrany DAS.


HN: Na co si dát pozor při uzavírání leasingové smlouvy?

Nepochybně na rozsah práv a zejména povinností leasingového nájemce. Leasingové podmínky jsou zpravidla velmi podrobné a špatně čitelné, a proto je nikdo nečte. O to víc je pak leasingový nájemce překvapen, k čemu všemu se zavázal a co vše je povinen zaplatit nebo udělat, aby svým povinnostem dostál. Leasingové podmínky leasingový nájemce nezmění a tyto podmínky bývají u společností podobné, určitě však doporučuji se s nimi seznámit, aby leasingový nájemce věděl, k čemu všemu se zavazuje.


HN: Co mám dělat, když mi odcizí auto, které splácím?

Ať už se jedná o vozidlo na leasing, na úvěr nebo jakkoli jinak financované, je nutné zavolat policii, která bude vyšetřovat samotnou krádež. Co se vozidel na leasing týče, leasingové podmínky stanoví zpravidla jako další povinnost oznámit odcizení vozidla leasingové společnosti a havarijní pojišťovně, u které je sjednáno pojištění pro případ krádeže. Leasingové podmínky mohou stanovit další povinnosti, které mohou být individuální. Co se vozidel pořízených na úvěr týče, jedná-li se o cílený úvěr, mívají banky v úvěrové smlouvě obdobné povinnosti pro příjemce úvěru jako leasingové společnosti, to znamená nahlášení odcizení bance a havarijní pojišťovně, je-li havarijní pojištění sjednáno.


HN: Kolik dostanu v takovém případě zpátky peněz?

Výše náhrady, je-li sjednáno havarijní pojištění, což je u vozidel na leasing vždy, závisí na výši obecné ceny vozidla v okamžiku odcizení. Poškozený tedy dostane od pojišťovny pojistné plnění ve výši odpovídající částce, za kterou by vozidlo v okamžiku odcizení prodal na trhu. Výše odškodnění nezávisí na leasingových společnostech, neboť náhradu hradí havarijní pojišťovna.

Poškozený si však musí uvědomit, že bude muset něco leasingové společnosti doplatit, protože z havarijního pojištění je kryta obecná cena vozidla, nikoli však cena leasingu, která zahrnuje (kromě obecné ceny vozidla, kterou dostane poškozený zaplacenou) ještě zisk leasingové společnosti. Tuto částku však z havarijního pojištění nedostane, neboť to se z havarijního pojištění neplní.


HN: Jak se liší pojistná událost, když mám auto na úvěr a na leasing?

To záleží na sjednaných leasingových a úvěrových podmínkách. U úvěrů cílených na nákup vozidla není rozdíl výrazný. Specifikem leasingu je vinkulace pojistného plnění ve prospěch leasingové společnosti, to u úvěru být může, ale ne vždy tomu tak je.


HN: Jak docílit toho, aby bylo vypořádání vůči klientovi ze strany leasingové společnosti korektní?

To by měly zajistit leasingové podmínky, které způsob vyrovnání upravují. Leasingový nájemce si samozřejmě musí pohlídat položky leasingového vyrovnání. Tedy výši pojistného plnění, výši zisku leasingové společnosti a doplatky nebo přeplatky na pojistném. Korektnost, respektive právní správnost se bude posuzovat podle textu leasingových podmínek.


HN: Jak mohu zjistit, že ojeté auto, které kupuji na leasing, není předmětem zástavy, nesplaceného leasingu nebo exekuce?

Existenci zástavy lze ověřit v registru vozidel. Existenci nesplaceného leasingu nebo exekuce je nutno ošetřit smluvně v kupní smlouvě. Leasing by navíc měl být patrný z technického průkazu, kde bude uvedena leasingová společnost jako vlastník vozidla.


HN: Jak zjistit, že ojeté auto, které kupuji na leasing, není kradené?

Existují veřejně dostupné seznamy odcizených vozidel v elektronické podobě na internetu. Jejich lustraci lze proto doporučit v každém případě. Rovněž je vhodné právní důsledky zjištění skutečnosti, že je vozidlo odcizené, upravit pečlivě v kupní smlouvě.


HN: Jak můžu ovlivnit pojistnou smlouvu mezi leasingovou společností a dealerem auta?

Jen velmi těžko. Takové pojistné smlouvy jsou zpravidla smlouvami rámcovými, do kterých leasingové společnosti svá vozidla přihlašují, a to za zvýhodněných (množstevních) podmínek, leasingová společnost si proto do určení pojistitele nenechá mluvit. Nakonec je to tedy tak, že potenciální leasingový nájemce buď souhlasí s tím, co mu nabízí leasingová společnost, anebo nesouhlasí. Diktovat podmínky leasingové společnosti však nemůže, protože na to nemá na trhu dostatečnou sílu. Leasing buď vezme takový, jaký je, anebo bude hledat výhodnější podmínky jinde.

Související