ÚVĚR VERSUS LEASING

Čím je auto starší, tím méně se vyplatí leasing

Leasing, dříve téměř synonymum pro nákup osobního auta, dnes - na rozdíl od podnikatelů - využívají fyzické osoby nanejvýš při koupi nového vozu. Důvody, proč zájem o leasing poklesl, je vyšší DPH, které se přesunulo z pětiprocentní na devatenáctiprocentní sazbu. Stalo se tak se vstupem Česka do Evropské unie. Nejvíce tím utrpěly právě fyzické osoby. Podnikatelé si DPH mohou odečíst, a tak se jich změna prakticky nedotkla.

U ojetin je situace obdobná, a tak zájem fyzických osob se přesouvá od leasingu směrem k bankovním úvěrům. "Nejpodstatnější rozdíl mezi koupí auta na leasing a bankovní úvěr spočívá v tom, kdo auto vlastní," tvrdí Jan Dryák, vedoucí marketingu a PR v ČSOB Leasing. " Zatímco u úvěru se klient stává majitelem auta okamžitě, v případě leasingu je majitelem leasingová společnost až do skončení leasingové smlouvy nebo převodu předmětu leasingu na pronájemce."


Komplikace při prodeji

Právě z toho důvodu narazí klienti leasingové společnosti na komplikace vždy, když budou chtít auto v nájmu prodat nebo jej upravit. Při jakýchkoliv úpravách je totiž nutný souhlas pronajímatele. U technického zhodnocení pak musí být předem dohodnuto, kdo ho bude platit. Složitá je rovněž výpověď smlouvy ze strany nájemce či problémy, které často nastanou při odcizení osobního automobilu zakoupeného na leasing.

Na druhou stranu i pořízení vozidla prostřednictvím spotřebitelského úvěru může přinést určité komplikace. Například je vhodné počítat s tím, že nároky na bonitu klienta zde bývají obvykle vyšší, než je tomu u leasingu. Leasingová společnost se totiž nevystavuje takovému riziku jako banka, protože automobil po celou dobu pronájmu vlastní. Proto také není výjimečná situace, že zájemce o auto, který nepochodil s úvěrem, může být úspěšný v případě využití leasingu.


Klíčky od auta do hodiny

Přestože leasing není v řadě případů zrovna nejlevnější cestou pořízení automobilu, mezi lidmi je stále využíván. Důvodem je jeho jednoduchost a hlavně rychlé vyřízení. Stačí jen sepsat smlouvu, doložit potřebné potvrzení o příjmu a několik dalších podkladů. "Pokud má klient s sebou všechny potřebné podklady, tak již po první návštěvě může z autosalonu odjet ve vytouženém voze," říká Ladislava Hadravová z firemní komunikace České spořitelny.

Je-li budoucím nájemcem soukromá osoba, leasingová společnost se obvykle spokojí jen s doložením příjmů od zaměstnavatele, popsáním rodinného stavu a souhlasem manžela či manželky.

U živnostníka samozřejmě je podmínkou předložení živnostenského listu, kopie daňového přiznání a případně další dokumenty. Rychlost vyřízení je ale také velmi vysoká. Předností přitom je, že vše je možné pohodlně vyřídit přímo v autosalonu nebo autobazaru. Není proto třeba již nikam chodit a ztrácet další čas. Vyšší komfort leasingu je ale vykoupen vyššími náklady ve srovnání se spotřebitelským úvěrem.


Leasing bez navýšení

Výjimky potvrzují pravidlo, a tak i v případě leasingu je možné narazit na nabídky, které vycházejí výhodněji než využití bankovního úvěru. Je to důsledek konkurenčního boje, kdy se firmy snaží nalákat klienty na nejrůznější bonusy. Příkladem může být nynější akce společnosti ŠkoFIN - Fabia, Octavia či Roomster za polovinu. "Zákazník, který si tento způsob financování vybere, zaplatí po uzavření kupní smlouvy 50 procent ceny vozu. Druhou polovinu bez jakéhokoliv navýšení uhradí po uplynutí jednoho roku používání vozu," konstatuje Dušan Fornůsek, vedoucí oddělení strategického marketingu a PR společnosti ŠkoFIN.

Ve prospěch leasingové varianty hovoří také pojištění. V rámci leasingu mohou klienti získat za výhodnějších podmínek jak povinné ručení, tak i havarijní pojištění. Důvodem jsou nejrůznější bonusy pojišťoven plynoucí z vysokého počtu uzavíraných smluv. Při pořízení vozidla na úvěr si nový majitel automobilu musí pojistky zajistit sám a obvykle za vyšší cenu.


Ojetá vozidla

"Obecně platí, že leasing ojetých aut je dražší než leasing nových vozidel. Rozdíl se přitom zvyšuje se stářím kupovaného vozidla. Navíc čím starší je automobil, tím také leasingová společnost vyžaduje vyšší akontaci," upřesňuje Jiří Vintr, vedoucí oddělení autoleasingu CAC LEASING.


Jaká je daňová výhoda pro podnikatele

Při koupi na leasing může být leasingová splátka zahrnuta do daňově uznatelných nákladů a tím snížen základ daně z příjmů. V případě mimořádné splátky má nájemce nárok na okamžitý odpočet DPH a zbytek je rovnoměrně rozpuštěn v pravidelných splátkách. Pro správné stanovení dne, od kterého je možné nájemné zahrnovat do nákladů a do výnosů, určuje leasingová společnost povinnost předat nájemci protokol o uvedení předmětu do provozu. Všechny splátky jsou časově rozlišeny (u nájemce do nákladů příštích období a u leasingové společnosti do výnosů příštích období).


Rozdíly mezi leasingem a úvěrem

Při koupi na úvěr je auto vaše a můžete ho i prodat
U leasingu je auto majetkem společnoti a vy jste pouze nájemce. Po skončení pronájmu auto odkupujete za zůstatkovou cenu.
V obou případech musí být auto pojištěno, u leasingu může být cena pojistky nižší, než když si ho uzavíráte sami.

Související