Ti, kteří splácí hypoteční úvěr či jinou větší půjčku, by měli pamatovat na uzavření životní pojistky. Ta by alespoň částečně zmírnila tragédii v případě úmrtí. Nejhorší situace nastávají, pokud zemře živitel rodiny.

Pečlivý výběr

Výběru vhodné pojišťovny by lidé měli věnovat nějaký čas, rozdíly v pojistném jsou totiž poměrně výrazné. Je-li například pojistná částka ve výši 1,5 milionu korun a smlouva o rizikovém životním pojištění je pro účely čerpání hypotečního úvěru, rozdíly v měsíčním pojistném u jednotlivých pojišťoven dosahují řádově až stovek korun.

Klienti mají na výběr ze dvou základních variant rizikových životních pojistek. Pojistná částka může být stejná po celou dobu splácení hypotečního úvěru nebo může klesat s tím, jak je úvěr postupně umořován. U prvé varianty v případě pojistné události částka výplaty převyšuje nesplacenou hypotéku a rodině zůstane ještě nějaká finanční rezerva. U druhé varianty se celá výplata pojistného použije na uhrazení hypotečního úvěru.

Klienti, kteří preferují co nejnižší náklady, se obvykle přikloní k variantě druhé. Ta je výrazně levnější, než když pojistná částka neklesá. "Klient, který zvolí pojištění s konstantní pojistnou částkou po celou dobu, bude v daném případě platit 1180 korun měsíčně. Pokud dá přednost pojištění s lineárně klesající pojistnou částkou, měsíční pojistné bude činit 760 korun. Tuto částku přitom bude platit jen po dobu 12 let," říká Mario Böhme, tiskový mluvčí pojišťovny Generali.

Podobné rozdíly jsou i u ostatních pojišťoven. Klienti přitom mohou u varianty s klesající pojistnou částkou platit pořád stejné měsíční pojistné, nebo se jim může v jednotlivých letech snižovat i tato platba. "Po uplynutí každého roku se výše měsíčního pojistného u varianty s klesající pojistnou částkou klientovi snižuje. Například v prvním roce činí u daného klienta měsíční pojistné 927 korun, v pátém 743 korun a v například v patnáctém roku již jen 188 korun," říká Jaroslava Fašková, tisková mluvčí pojišťovny Allianz.

Povinné pojištění

Životní pojistku je možné chápat jako velmi užitečný doplněk k hypotečnímu úvěru. V některých případech má klient dokonce povinnost životní pojistku uzavřít. "Klient, který má zájem o hypoteční úvěr ve výši 1,5 miliónu korun, musí mít uzavřené životní pojištění," říká Kristýna Havligerová, z tiskového oddělení České spořitelny. Naproti tomu sjednání životní pojistky není podmínkou například u Hypoteční banky a některých dalších peněžních domů. Bankéři však tento krok klientům jen doporučují.

Pojištění na oba manžele

Pokud banka požaduje sjednání životní pojistky, tak vždy u osoby, která čerpá hypoteční úvěr. Klienti by ale měli vědět, že je poměrně rozumné pojistku rozdělit na oba manžele. Tato varianta může rodině v budoucnu ušetřit mnoho nepříjemných starostí.

Příkladem tíživé situace může být případ, kdy ještě svobodný pár se rozhodne čerpat hypotéku. Přesněji smlouva je psaná pouze na jednu osobu a současně tato osoba uzavře povinnou životní pojistku jen na sebe. Jestliže se za pár let, kdy například budou již manželé, přihodí tragická událost a druhý z manželů přijde o život, pojistná událost nenastane.

Pojistka je psaná pouze na jednoho z manželů, a ten tak ani nemůže očekávat žádné plnění, které by se v takový okamžik více než hodilo.

Pak již jen stačí, aby ovdovělý manžel (manželka) ještě přišel o zaměstnání, a neměl tak dostatek peněz na splácení úvěru.

Tento nepříznivý osud šlo alespoň částečně zmírnit tím, že pojistka by pokrývala také riziko ztráty života druhého z manželů.

Pak by totiž pojistná událost nastala a pojišťovna by tím pádem plnila.


Graf Výše měsíčního pojistného u rizikových životních pojistek
Související