Trh životního pojištění má ještě všechno před sebouČeský trh s životním pojištěním stagnuje. Nastartovat by ho mohl zlepšující se stav české ekonomiky a rostoucí počet lidí ve vyšších příjmových kategoriích se zájmem o vyšší pojistné částky, tvrdí profesor pražské Vysoké školy ekonomické Jaroslav Daňhel.


HN: Jak byste zhodnotil český trh životního pojištění se zahraničím?

Ukazatel pojištěnosti, představující výdaj klientů na pojištění v poměru k HDP, v současné době v Česku přestavuje zhruba polovinu průměru zemí pětadvacítky, v životním pojištění je tento nepříznivý rozdíl ještě výrazně větší. V roce 2005 představoval hodnotu jeden a půl procenta, přičemž v bohatých ekonomikách se vyskytují i hodnoty přes 10 procent.


HN: Jaké jsou důvody nízkého počtu životních pojistek v Česku?

Důvodů je celá řada. Do totalitního systému se životní pojištění příliš nehodilo, a tudíž nebylo nijak zvlášť podporováno. V počátcích bylo dokonce diskriminováno, například měnovou reformou v roce 1953. Určitý obrat v dlouhodobě setrvačném povědomí lidí nastal až na konci devadesátých let. Obrat byl zpočátku stimulovaný i dílčími daňovými výhodami, pak však došlo k snížení výkonnosti finančních trhů, a tedy i snížení výnosů z životních produktů a daňové úlevy se v této souvislosti přestaly jevit jako dostatečně motivující.


HN: O jaký typ životních pojistek mají Češi největší zájem a co je k tomu vede?

V druhé polovině devadesátých let a na přelomu století vykazovaly tempa růstu životního pojištění mimořádně vysokou dynamiku. Počínaje rokem 2003 se však tento pozitivní trend zlomil a přírůstky začaly stagnovat. Klienti, kteří se na životní pojištění dívají rovněž jako na investiční instrument, se začali v rámci celkové nízkých výnosů orientovat více na produkt, který umožňoval získat vyšší výnos, ovšem za ceny vyššího rizika. Tímto produktem je investiční životní pojištění, kde si klient může určovat, kam budou investovány jeho dočasně volné prostředky akumulované v pojišťovně.


HN: Jaká je vlastně budoucnost životních pojistek v Česku?

Investiční životní pojištění je specifický produkt. Je určen pro konkrétní cílovou skupinu klientů, kteří si sami chtějí určit, kam budou jejich peníze investovány. V současném prostředí stagnace celkových přírůstků životního pojištění a obecně nízké výkonnosti finančních trhů je však investiční produkt nejrychleji rostoucím segmentem.


HN: Dají se ve světě na trhu životního pojištění vysledovat nějaké trendy?

Stále ještě přetrvává boom životního pojištění s důrazem na složku dožití. Platí to zejména v bohatých tržních ekonomikách, které postihuje stejný demografický problém stárnutí populace jako u nás.


HN: Co pomůže nastartovat růst životního pojištění v Česku?

Přes současnou stagnaci jsem přesvědčen o dalších růstových možnostech životních produktů. Pozitivní vliv na obnovení rychlé dynamiky bude mít zlepšující se stav české ekonomiky. Dále to bude růst počtu lidí ve vyšších příjmových kategoriích se zájmem o vyšší pojistné částky, přirozené zaplňování mezery v pojištěnosti oproti zemím EU a zhoršující se ekonomika státního penzijního systému. A konec konců i zvýšená poptávka po hypotečních produktech, pro které je vyžadováno jištění životním pojištěním.

Související