Na českém trhu životního pojištění přetrvávají dva problémy - malý počet smluv a nízké pojistné částky. Kupříkladu v Rakousku či Německu je na sto obyvatel asi 110 životních pojistek. V Česku na sto lidí připadá asi jen šedesát životních pojištění.

Nízké pojistné částky se zase projevují malými odvody pojistného. Platby na životní pojištění v České republice dosahují ročně asi jen 1,6 procenta hrubého domácího produktu, zatímco ve vyspělých evropských zemích se jedná minimálně o dvojnásobek české úrovně.

Výsledkem je, že z celkového objemu pojistek připadá na životní pojištění jen 40 procent a 60 procent na neživotní pojistky. Ve vyspělých zemích Evropské unie je přitom tento poměr opačný. Češi si tak z hlediska pojištění více cení svého majetku než života.

Pro koho je životní pojistka

"Životní pojištění by si měl sjednat ten, kdo živí rodinu. Když se s ním něco stane a rodina s dětmi zůstane bez prostředků, jedná se o velmi nepříjemnou a komplikovanou situaci," říká Hana Macháčová, členka představenstva pojišťovny Kooperativa.

Pro co možná největší zjemnění dopadu takového osudu se nabízí právě životní pojištění. To pojišťuje události jako smrt, úraz a vznik trvalých následků. V případě smrti náleží pojistné plnění manželce (manželovi), případně pozůstalým v dědickém řízení.

Dalším důvodem, který motivuje stále více lidí, je spořící efekt životní pojistky. Stejně jako u čistě rizikové pojistky je i v tomto případě subjekt pojištěn pro případ smrti, ale pojistnou událostí je zároveň také dožití konce pojistné smlouvy. Když smlouva skončí, získá pojištěný zpět svoje vložené prostředky, které jsou zúročené. Životní pojištění je tak možné použít jako spoření, například pro účely finančního zajištění stáří.

Ve vyspělých zemích plní životní pojištění významnou úlohu v penzijním systému. V Česku tomu zatím tak není kvůli nedořešené penzijní reformě.

Investiční forma pojištění

U kapitálové životní pojistky klient buď může, nebo nemůže ovlivňovat, jakým způsobem budou jeho prostředky ze spořící složky investovány. Pokud tuto možnost má, jedná se o specifické kapitálové životní pojištění - investiční pojištění. Ve světě je tento typ smluv velmi žádaný a zájem o něj narůstá také mezi českými klienty.

"Zájem klientů o investiční pojištění je řádově vyšší než o kapitálové pojistky s garantovaným výnosem, a to i v meziročním srovnání dynamiky růstu," konstatuje Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny.

Rostoucí oblibu investičního pojištění potvrzuje také Marek Vích, mluvčí pojišťovny Kooperativa.

Investiční pojištění, na rozdíl od klasických kapitálových životních pojištění, negarantuje minimální zhodnocení (tzv. technickou úrokovou míru). Klient si naopak sám rozhoduje, jak budou prostředky z jeho spořící složky investovány. Stejně jako klasické životní pojistky platí klient pojistné v pravidelných splátkách. Část pokrývá riziko a druhý díl jde na spoření. Za tyto prostředky klient nakupuje podílové listy vybraných fondů. Sám si přitom určuje vzájemný poměr (alokaci) do jednotlivých fondů. Kdykoli během trvání pojištění je možné tento poměr změnit nebo přesunout podílové jednotky z jednoho fondu do druhého.

Variant investování přibývá

Aby pojišťovny přilákaly více klientů na investiční životní pojistku, snaží se co nejvíce rozšiřovat škálu možností, jak investovat.

Nejnovějším příkladem je Aviva životní pojišťovna. Ta od včerejšího dne začala nabízet další dva investiční programy, které jsou orientované na komerční a rezidenční nemovitosti. Podobné možnosti jsou přitom na tuzemském trhu zatím velmi vzácné. "Oba programy jsou nabízeny ve spolupráci s největším správcem nemovitostních fondů v Evropě - společností Morley Fund Management. Včetně těchto dvou novinek klientům nabízíme již 12 programů investování," upřesňuje Milan Starý, manažer Aviva životní pojišťovny.

Lidé mohou u všech pojišťoven vybírat od těch nejméně rizikových investičních variant s nízkým zhodnocením až po nejrizikovější programy s vysokým dosažitelným výnosem.

070302_28a.jpg
Související