Po síti lze investovat i do podílových fondů

Pro rychlou orientaci těm, kdo chtějí on-line investovat, poslouží odpovědi na následující otázky.

Na koho se mám obrátit, když chci investovat on-line?
Máte na výběr z několika společností, které potřebnou aplikaci pro přímé obchodování nabízejí. Mezi nejvíce využívané patří Fio, Česká spořitelna, Patria Finance, Böhm & partner, Atlantik finanční trhy a také RM-Systém.

Co musím všechno udělat, když chci začít investovat po internetu?
Prvním krokem je uzavření komisionářské smlouvy s konkrétní společností, která aplikaci e-brokera nabízí. Následně bude ověřena vaše totožnost a bude vám aktivován účet. Je pravidlem, že podpis zájemce o on-line brokera na komisionářské smlouvě je nutné nechat úředně ověřit u notáře. Dalším krokem je aktivace investičního účtu klientovi. V případě některých aplikací je nutné nechat předem do konkrétního počítače nainstalovat příslušný software. Jiné aplikace jsou naproti tomu dostupné přímo na internetu, a tudíž dosažitelné z libovolného počítače. Posledním nezbytným krokem je převod peněz na založený investiční účet.

Na kterých trzích mohu investovat on-line?
Všechny dostupné aplikace (vyjma RM-Systému) nabízejí kromě české burzy také přístup na nejvýznačnější zahraniční trhy. Samozřejmostí je přístup na americký trh NYSE (New York Stock Exchange), AMEX (American Stock Exchange) a NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation). Většina aplikací nabízí i evropský trh XETRA ve Frankfurtu a další.

Jaké jsou požadavky na technické vybavení?
Žádné zvláštní nároky v podstatě nejsou. V případě, že chcete obchodovat v reálném čase, je samozřejmě podmínkou kvalitní připojení k internetu, tedy kupříkladu ADSL.

Do jakých finančních instrumentů můžu vložit své peníze po internetu?
Kromě akcií, certifikátů a warantů můžete své peníze investovat například i do podílových fondů.

Související