Trendem posledních let je skutečnost, že firmy už nežádají pouhou základní znalost cizího jazyka, ale chtějí co nejodbornější vědomosti. Takoví lidé jsou pak mnohem lépe placeni než v pozicích, kde taková podmínka není. Člověk s vysokou jazykovou výbavou má nejen šanci na lepší postavení ve své současné profesi, ale otevírají se mu i možnosti nového zaměstnání s vyšší kvalifikací a lepším finančním ohodnocením.
Na jazykové vzdělávání přitom hodně lidí nemusí vydávat vlastní peníze, nýbrž lze využít nabídek zaměstnavatele.

Firmy plně hradí kurzy
Je řada firem, které se snaží vylepšit jazykové znalosti svých pracovníků. "Zaměstnancům plně hradíme výuku angličtiny, která je naším firemním jazykem," říká Petr Sedláček, mluvčí společnosti Siemens. "Jestliže pracovní pozice vyžaduje znalost některého dalšího jazyka a pracovník se studiem na potřebnou úroveň vypracuje, může se to okamžitě odrazit v jeho finančním ohodnocení."
Mnoho zaměstnavatelů však předpokládá, že pracovníci zvládají základy aspoň jednoho světového jazyka, zvláště, jde-li o zaměstnance na vyšších odpovědnějších pozicích.
"Roste proto zájem o odbornější jazykové kurzy, především o byznys a angličtinu," říká Andrea Křížková z Asociace jazykových škol České republiky.

Škoda Auto volí Česko
Možnost zdokonalit se v cizím jazyce poskytuje svým pracovníkům i největší český zaměstnavatel - společnost Škoda Auto. "Preferujeme tuzemské jazykové kurzy, vzhledem k tomu, že se v jejich rámci jedná o kontinuální personální rozvoj našich zaměstnanců, a ne o jednorázovou záležitost," tvrdí vedoucí vzdělávání dospělých ve Škodě Auto Lenka Bílá.
Společnost však nabízí i možnost studovat jazyk v zahraničí. "Absolvování jazykového kurzu v zahraničí je významnou součástí našeho personálního rozvoje a motivací pro naše talenty," říká Lenka Bílá.
Každoročně posílá společnost na zahraniční studium na 200 svých zaměstnanců.
Celkově tak každý rok investuje do jazykového vzdělání průměrně 70 milionů korun, z toho asi 60 milionů činí výdaje za tuzemské kurzy. Stejně jako velká část firem i Škoda Auto vyžaduje, aby její pracovníci složili po absolvování zkoušku.
"Testy jsou předpokladem pro udělení certifikátu o absolvování kurzu a podmínkou pro postoupení do kurzu vyšší jazykové úrovně," vysvětluje Lenka Bílá.

V zahraničí jde o prezentaci
U manažerů, kteří zpravidla cizí jazyk ovládají na pokročilé úrovni, jsou kurzy často spojeny i s nějakým doplňujícím programem. V cizím jazyce se učí i schopnostem vyjednávání, prezentace, rétoriky či manažerským zručnostem, jako je například vedení porad.
I ve Škodě Auto platí, že největší zájem je o angličtinu a němčinu. Většinu zaměstnanců proto Škodovka posílá do Anglie, Irska a Německa.
"Na jiné jazyky se nezaměřujeme, ale jsme schopni vyhovět i těm nejexotičtějším požadavkům," říká Lenka Bílá. Pro několik svých zaměstnanců tak kupříkladu firma zprostředkovala i kurzy čínštiny.
Související