Slovensko hledá, jak vyřešit postavení Romů

/Od naší zpravodajky/

Národnostní menšiny jsou pro Slovensko letitým problémem. V centru pozornosti vlády Roberta Fica nebudou nyní Maďaři, ale Romové. Kabinet proto navrhuje změny v oblasti podpory národnostních menšin. Místopředseda vlády Dušan Čaplovič, který má v kompetenci oblast lidských práv a menšin, prohlásil, že chce postupovat jinak než jeho předchůdce z maďarské koalice Pál Csáky.
Vicepremiér prohlásil, že důležitá je spravedlnost. Proto nebude kabinet podporovat jen jednu velkou národnostní menšinu, jak tomu prý bylo doposud, ale všechny. Řešení vidí ve vytvoření úřadu pro menšiny, který by měl ovšem vést člověk slovenské národnosti, jako zástupce majoritního národa. K ruce má mít poradní sbor, ve kterém budou působit zástupci všech dvanácti registrovaných národnostních menšin. Přístup se má změnit především k romskému etniku. "Jejich špatná životní situace by se mohla zlepšit do pěti let," tvrdí Čaplovič. "Prioritu vidíme ve vzdělávání, až potom bychom se měli zaměřit na bytovou otázku. Pokud jim nevytvoříme zároveň možnost práce a vzdělání, tak se negativního vnímání Romové nezbaví." Podle vicepremiéra jsou jako v začarovaném kruhu. Pokud nenajdou práci, nemají peníze na bydlení a jiné běžné věci. Romové by měli dostat příležitost navštěvovat především učiliště, kde by se naučili řemeslům, která jsou jim blízká a mohou se jimi živit.

Stále stejná strategie

Dzurindův kabinet navrhl Strategii řešení romské problematiky před sedmi lety.
Záměry byly stejné. I zde se uvádělo, že Romové potřebují - vzdělání a práci. Napětí mezi majoritním obyvatelstvem a romskou menšinou přesto vzrůstalo. V průzkumu veřejného mínění označilo víc než 80 procent Slováků svůj vztah k Romům jako nepřátelský. Aktivity vlády považovala za nedostatečné i Evropská unie. Počet Romů, kteří ze země utíkali kvůli špatné sociální a ekonomické situaci, se zvyšoval. Před dvěma lety došlo v tomto etniku k sociálnímu výbuchu. Tvrdé sociální reformy vyústily do obrovských nepokojů. Romové se vzbouřili a začali rabovat obchody. Dzurindův kabinet na ně poslal vojsko i policii.
Do Trebišova, kde byl zásah ozbrojených sil nejrazantnější, přijel premiér Dzurinda a jeho reakce byla stejně kategorická: "Zdá se mi, že 30 let nebyla odvaha hlouběji se zamyslet nad tím, zda je normální, aby ti, kteří nechtějí pracovat a zneužívají sociální dávky, vydělávali víc než ti, kteří pracovat chtějí a vykonávají práci, která je méně honorovaná. Jednou takový okamžik musel přijít," řekl.
"Souhlasím, že zneužívat systém nelze. Ovšem Dzurindova strategie nebyla finančně podložena. Sociální dávky i rodinné přídavky se snížily, ale pracovní příležitosti nebyly. Aktivační příspěvky za veřejně prospěšnou práci, které vláda po nepokojích zavedla, zpočátku pomohly, ale není to systémové řešení," řekl HN Alexander Patkoló, předseda Romské iniciativy Slovenska. "Navrhovali jsme, a Evropská komise s tím souhlasila, aby se změnil vzdělávací systém a především, aby se začaly efektivně využívat finanční prostředky z evropských strukturálních fondů. Do roku 2013 má přijít na Slovensko 400 miliard korun. Pokud se pro Romy najde určitá částka a bude správně použita, může to hodně pomoct," dodal.

O Romech jen v dobrém

O pětiletém horizontu ovšem pochybuje. Považuje ho za velmi smělý.
"Ty návrhy se léta podobají jako vejce vejci. Rozčiluje mne, že si tu tisíce lidí udělaly z romské problematiky živnost. Prostředky čerpají různé nadace a navrhují nesmyslné programy. Csáky i Dzurinda vykřikovali do světa, jaké je Slovensko demokratické a k Romům hodné, ale systémové kroky nedělali," tvrdí rozhořčeně Patkoló. Dodává, že zásadní chybou je přístup k dětem. Většina malých Romů chodí do "zvláštních" škol, protože neovládají státní jazyk. "Neumíš slovensky? Šup do zvláštní školy a je jedno, že dítě není ani mentálně, ani jinak postižené," zlobí se romský politik.
Současná vláda má i návrh, jak odbourat, v souvislosti s romskou menšinou, negativní stereotypy. Média by měla začít o této komunitě informovat z jiného pohledu. "O Romech je třeba informovat pozitivně, hledat dobré příklady. Pokud budou v médiích prezentovány, budou romskou menšinu inspirovat. Určitě se zvýší i tolerance ze strany veřejnosti," apeloval na novináře Dušan Čaplovič.
"Efekt to bude mít pouze tehdy, podaří-li se do celého procesu zainteresovat Romy," upozorňuje Patkoló. Musí si zvyknout, že si o svých věcech rozhodují sami.

Související