Moskevské Velké divadlo, petrohradská konzervatoř a ruští hudební publicisté si v těchto dnech připomínají sté výročí od narození skladatele Dmitrije Šostakoviče. Jeho díla zní ze všech ruských scén. Po období, kdy byl skladatel v Rusku opomíjen, ho nyní krajané opět objevují. 

Velké divadlo (Bolšoj těatr) v Moskvě zahájilo ve čtvrtek dvoutýdenní festival nazvaný Věnováno Šostakovičovi. Na programu přehlídky jsou především umělcova pozdní díla, zdůraznil ředitel scény Anatolij Iksanov. V rámci festivalu uvede Bolšoj těatr také tři Šostakovičovy balety - Zlatý věk, Šroub a Světlý potok.

"Jsme jediné divadlo na světě, které uvádí všechny tři Šostakovičovy balety," pochlubil se v tisku Iksanov. Všechny balety vznikly na začátku třicátých let minulého století a skladatel v nich často využíval pro zvýraznění groteskních námětů pouliční popěvky, masové písně nebo foxtroty.

V den narození umělce, 25. září, předvede první ruská scéna Šostakovičovu operu Lady Macbeth mcenského újezdu. Za dirigentský pult se postaví Gennadij Rožděstvenskij. Opera, jejíž hudba byla stalinskou kritikou označována za vulgárně naturalistickou a režim zakazoval její uvádění, už dnes patří do repertoáru mnohých ruských divadel.
Sérií koncertů slaví Šostakovičovo výročí i sál Čajkovského v Moskvě nebo tamní konzervatoř. Šostakovičova díla zde do konce října předvedou nejznámější ruští hudebníci.

K Šostakovičovu výročí vychází v Rusku i několik publikací. Fotoalbum umělcova života či jeho dopisy příteli, literátovi a znalci umění Ivanu Sollertinskému.

Související