Musí mít šéf titul MBA, aby byl v kariéře úspěšný? Ne. Nicméně další vzdělávání mu usnadní řešení řady obtížných úkolů, s nimiž se v pracovním životě setkává. "Studoval jsem se skvělou partou lidí. Z knížek se mohou učit všichni, ale tady šlo o výměnu zkušeností," popisuje Robert Peňažka, spolumajitel společnosti Kaspen. "Do noci jsme v týmu vymýšleli novou strategii firmy a řešili různé situace, převzaté z praxe. Měl jsem možnost setkat se s daleko zkušenějšími lidmi, než jsem byl já, a nasbírat spoustu poznatků."
Naopak o studiu MBA nikdy neuvažoval například šéf Elektroworldu Česká republika Jiří Řízek. "Myslím, že jde spíš o prestiž titulu než o zkušenosti nabyté při studiu. Pokud mám vybrat někoho na manažerský post, nedívám se na titul MBA, ale na to, zda má kandidát předpoklady pro danou pozici. Jak se staví k práci, zda má chuť se učit novým věcem a jestli si takříkajíc padneme do oka," říká Jiří Řízek. Před MBA studiem dává přednost konzultacím s poradcem nebo speciálním školením. "Díky tomu se mohu zaměřit na řešení konkrétního problému, který mne trápí, daleko efektivněji a rychleji," dodává. To si uvědomují i MBA školy, které již otevírají výukové programy specializované na jednotlivé obory, třeba pro zdravotnictví nebo personalistiku.

Nejen pro vysokoškoláky
Minimálně tři roky praxe na manažerském postu a zvládnutí vstupních testů - to jsou některé z předpokladů pro studium MBA. Dále ukončené vysokoškolské vzdělání nebo jeho bakalářský stupeň. Ale tohle neplatí vždy. Robert Peňažka nedostudoval práva, a tak jej na MBA přijali podmínečně - ve vstupních testech pro něj platila přísnější kritéria, kterým vyhověl. Takže ani manažerům-středoškolákům není MBA úplně odepřeno.
Studium probíhá většinou při zaměstnání v dvouletých kurzech. Lektoři vyučují v češtině a často i v angličtině - to je dáno tím, že řada MBA škol převzala program od zahraničních partnerů a využívá při výuce nejen jejich program a postupy, ale i vyučující.
Kratší roční kursy takzvaného exekutivního managementu patří mezi finančně nejnáročnější - cena se pohybuje kolem miliónu korun. Jsou určeny především šéfům na těch nejvyšších pozicích, jejichž kariéra se může dál vyvíjet například v zahraničních pobočkách nadnárodních společností. Nejčastěji kursy stojí kolem 200 a 300 tisíc, ale jsou i za 60 tisíc korun. Studium si může manažer hradit sám. Většinou na něj ale přispívá zaměstnavatel, záleží na jejich vzájemné dohodě. Jsou firmy, jež vrátí náklady na výuku manažerovi poté, co dosáhne určitých studijních výsledků.

Kdo bdí na kvalitou?
V České republice neexistuje legislativní norma, která by určovala, jak má kvalita studia MBA vypadat. I z toho důvodu mnoho MBA škol přistupuje k partnerství se zahraničními univerzitami, které mají ve světě vysoký kredit.
Na úroveň manažerského vzdělávání smí dohlížet Česká asociace MBA škol (CAMBAS). Má k tomu pověření Ministerstva školství. Členů asociace je osm, škol jako takových dvacet. Její měřítka pro uznání konkrétních kursů vycházejí z metod a pokynů EFMD, instituce, která udílí oprávnění k výuce v zemích Evropské unie. Loni se členství v asociaci vzdala CMC Graduate School of Business v Čelákovicích. Její prezidentka Dagmar Glückaufová říká, že jedním z důvodů upuštění od členství bylo, že se asociaci nedaří dosáhnout uznání titulu MBA jako titulu vysokoškolského. Dále se domnívá, že pro ohodnocení kvality CMC nemusí používat jako měřítko Českou asociaci z toho důvodu, že partnery školy v Čelákovicích jsou akreditované přední americké školy.
Více v rozhovoru Manažerské vzdělávání není vždy na úrovni.


Členové České asociace MBA škol
1. Brno Business School při VUT Brno (BBS) Školné 240 000 Kč www.bbs-portal.cz
2. Brno International Business School (B.I.B.S.) Školné 250 000 Kč www.bibs.cz
3. Czech Management Institute Praha Školné 134 000 Kč www.esma.cz
4. IPMF - Institut pro průmyslový a finanční management Školné 250 000 Kč www.ipfm.cz
5. Masarykův ústav vyšších studií ČVUT Školné 321 000 Kč www.muvs.cvut.cz
6. Pražská mezinárodní manažerská škola při VŠE Praha Školné 220 000 Kč www.pibs.cz
7. University of New York in Prague Školné - podle programu www.unyp.cz
8. Ekonomická škola VŠB - Technické univerzity Ostrava Školné 66 000 Kč www.ekf.vsb.cz

Top 10 MBA škol v zahraničí
1. University of Pensylvania: Wharton (USA)
2. Harvard Business School (USA)
3. Stanford University GSB (USA)
4. Columbia Business School (USA)
5. London Business School (Velká Británie)
6. University of Chicago GSB (USA)
7. New York University: Stern (USA)
8. Dartmouth College: Tuck (USA)
9. Insead Business School (Francie/Singapur)
10. Massachusetts Institute of Technology: Sloan (USA)
Zdroj: žebříček Financial Times, leden 2006
Související