Když jsem se v onen první březnový den blížila ke Kongresovému centru v Praze, snažila jsem se připadat si jako studentka, která se právě potýká nejen s diplomem, ale i s problémem, kam se vrtne, až jen matně se rýsující diplom úspěšně obhájí a opustí školu. A právě proto míří na akci Career Days, kde, jak doufá, najde inspiraci, naváže první kontakty, pozná, co trh práce nabízí absolventům.

Ondrej Gandel, AIESEC, vice-prezident External Relations, stojí na vizitce, kterou jsem dostala od hlavy organizačního týmu letošních Career Days: „Letos se Career Days konají už počtrnácté. Zpočátku se firmy, účastnící se této dvoudenní akce, hodně měnily ročník od ročníku, ale v poslední době, hlavně od loňska, už můžeme říci, že tak 85 procent se účastní znovu. Studenti mají možnost nahlédnout do firem prostřednictvím individuálních pohovorů, na které se zapisují na webu Career Days ještě před konáním akce. Loňského ročníku se zúčastnilo kolem tisícovky studentů. Obvykle je tak 40 procent účastníků z pražských škol, letos máme dohodu s ČD o levnějším jízdném pro studenty jedoucí na akci, takže očekáváme zvýšený zájem z celé České republiky.“

AIESEC
Pořádající organizace. Celosvětově největší mezinárodní nezisková studenty řízená organizace, sdružující přes 20 tisíc členů, kteří studují na více než osmi stovkách univerzit v 95 zemích. Její pobočka byla v ČR, vlastně ještě v Československu, založena před čtyřiceti lety. Nyní má v České republice pobočky na devíti vysokých školách. Největší zájem o členství je tradičně mezi studenty na pražské Vysoké škole ekonomické. AIESEC především zprostředkovává odborné stáže v zahraničních firmách a pomáhá i zahraničním studentům, kteří mají zájem o praxi v Česku. Studenti mají v rámci práce v organizaci i možnost zdokonalit se v mnoha manažerských a komunikačních dovednostech, vyzkoušet si vedení týmu. AIESEC také každoročně uskutečňuje průzkum mezi studenty zvaný The Most Desired Company. Průzkum mapuje představy studentů o jejich budoucím zaměstnavateli.

Hurá na pohovory

Akciová společnost Danone
: měla u svého "stánku" stále plno. Všechny termíny stanovené pro pohovory byly obsazené, lidé přicházeli i bez registrace, ze zvědavosti. „Naše výrobky jsou obecně známé a oblíbené,“ vysvětlují si zájem studentů o firmu ing. Kateřina Strnadová, Recruitment People Development Manager z Opavie, a ing. Eva Kubešová, Recruitment Specialist z Danone. „O koho máme zájem? To plyne z firemní kultury zaměřené na otevřenost, nadšení, lidskost.“ Ač oba podniky patří pod jednu "střechu", přesto jejich způsob práce s novými zaměstnanci je jiný: V Opavii začínají v terénu, aby všechno viděli a se vším se seznámili, pak nastupují do konkrétního oddělení, v Danone naopak stráví půl roku v oddělení (třeba marketingovém), a teprve pak vyrážejí na zkušenou do terénu.

Chtěla jsem si zahrát studentku u pohovoru, ale narazila jsem: neměla jsem s sebou žádné písemné materiály o sobě, těžko jsem mohla hodnotit průběh studia a hovořit o své účasti na dosavadních brigádách a stážích. Jedině snad bych mohla nastínit své představy o budoucí práci...

„Nejde nám jen o to, vybrat konkrétní lidi, ale i o zmapování nabídky, poznání, jací studenti jsou, co chtějí. A zároveň představujeme sebe, image firmy. Pohovorů se účastní manažeři z různých oddělení - kvality, marketingu, personalistiky i z výroby - a to samo o sobě přispívá i k vlastní komunikaci uvnitř firem. A jací studenti jsou? Jazykově vybavení, samostatní, přemýšliví.“

Unilever: Career Days se již tradičně účastní, s AIESEC spolupracuje dlouhodobě. Navíc je to jedna z prvních firem, která u nás zavedla programy pro absolventy vysokých škol - Management Trainee program, zajímavý a lákavý. „Celý program trvá 2 až 3 roky, v průběhu kterých Trainee rotuje do několika oddělení. Má možnost podrobně poznat práci a jednotlivá oddělení společnosti, podílí se na různých projektech a má možnost vidět jejich výsledky,“ přiblížila trainee program Simona Dačeva, Talent Management Specialist. „Pro letošní ročník Career Days jsme pro studenty připravili setkání ve stylizaci kasina, s cílem podnítit ve studentech zájem o Výzvy a "strategii hry". Zvolili jsme formu diskuse: studenti se ptají, my odpovídáme. Skupiny se liší co do aktivity i kvality otázek, ale obecně lze říci, že jsou každý rok lépe připraveni, hodně se ptají a jejich zájem je cílený.“

Et netera: také potřetí na Career Days, firma se rozšiřuje a hledá nové lidi. „Jsou tu spíše ekonomové, ale najdou se i šikovní technici,“ říká Ondřej Čihař, marketing manager, a pokračuje: „Studentům nejprve představíme firmu, možnosti, perspektivy a představy, pak se ptají oni. Co nabízíme? Jsme mladá nevelká firma (55 lidí), která ovšem roste, kdo u nás nastoupí, hned se podílí na změnách. Hledáme lidi do týmu, musí především lidsky pasovat. Chceme ambiciózní, přemýšlivé lidi se smyslem pro humor a touhou něco dokázat. K tomu u nás dostanou dostatek prostoru, každý se může stát respektovaným odborníkem.“

Tady se tedy raději o nic pokoušet nebudu. Z Java testu, který tu dávají zpracovat, bych nepochopila nic. To Vlastimil (Matfyz), Tomáš (MBA, zájem o aplikace, analýzy) Petr a Igor (VUT Brno) si troufli, ovšem i pro ně se test ukázal jako náročný. Podle jeho tvůrců vychází z praxe, ale sami se smíchem přiznávají, že je zákeřný a má spíše poskytnout orientační přehled o znalostech adeptů.

Coca-Cola: do třetice firma účastnící se potřetí Career Days. Podle Dany Šebkové, HR Managera, je to akce přínosná, lze na ní poznat řadu talentovaných mladých lidí. „Oslovujeme ty, kteří mají zájem, jsme otevřeni "novým mozkům". Loni i letos zájem studentů přesáhl naše možnosti. Jistě je to i tím, že jsme atraktivní firma, s vedoucím postavením na trhu ve většině zemí, kde působíme. Kariéra u nás je příležitostí v rámci celého firemního systému. Práce u nás je tvrdá, ale perspektivní.“

V Coca-Cole hledají lidi aktivní, flexibilní, nadšené, kteří chtějí na sobě pracovat. „Konkurence je velká - anglicky umí každý, každý má za sebou studia na VŠ, my ale chceme něco navíc, další schopnosti a dovednosti. Talenty vhodné pro nás lze poznat již tady - jak reagují, komunikují, zda se nebojí zeptat a na co se ptají. Při náboru nových pracovníků využíváme převážně assessment center - poznáme člověka i ve stresové situaci. Náš trainee program je šitý na míru příslušného oddělení, s absolventy pracujeme celých 12-18 měsíců, sledujeme jejich vývoj, a pokud se projeví jako schopní, mohou nastoupit na konkrétní místa ještě dřív, než program skončí. Jsme mladá firma, mladá duchem. Mladí přicházejí s cílem dostat se do zahraničí, ale my je vychováváme pro nás. I ti, kteří chtěli dělat zahraniční kariéru, zůstali v ČR, neboť nezřídka zahraniční operace posílají své lidi právě k nám na zkušenou.“

PricewaterhouseCoopers: firma letos přišla se zábavnou hrou pro náhodně vytvořené týmy studentů. Nenásilnou formou totiž poukazovala na hlavní kvality, které by uchazeči o práci v této poradenské společnosti měli mít: tedy bystré myšlení, smysl pro týmovou práci, pohotovost a schopnost nacházet neotřelá řešení. Vítězní hráči obdrželi ten správný dárek - legendární Rubikovu kostku. „Počet přihlášených uchazečů z řad absolventů každým rokem roste, což znamená, že jsme jako perspektivní zaměstnavatel pro mladé odborníky stále atraktivnější. Rostoucí zájem pociťujeme rok od roku také na našem stánku na Career Days. Naše prezentace v rámci této akce navštěvují studenti s vysokou motivací uplatnit své znalosti právě u nás. Nabízíme práci natolik různorodou, že jsme zajímaví nejen pro studenty z ekonomických, ale i ostatních studijních oborů. Naše společnost ve všech pobočkách nabízí stálý pracovní úvazek čerstvým absolventům, a studenti mají navíc možnost získat neocenitelné praktické zkušenosti již během svého vysokoškolského studia,“ říká Silvie Lorková z PwC a předává výhru dalšímu týmu. „Popsat práci ve všech odděleních je několika slovy prakticky nemožné. Všem zájemcům doporučuji, aby nejprve navštívili naše webové stránky www.pwc.com/cz a udělali si alespoň rámcovou představu o zaměření služeb, které poskytujeme. To je první krok. Taky by si měli přečíst podrobné informace o nabízených pozicích a celém výběrovém řízení - náboru absolventů a studentů je vyhrazena samostatná část sekce Kariéra na naší webové stránce. Ráda bych ještě dodala, že šanci má opravdu každý - jde jen o to, věřit si a zkusit to! Třeba to budete právě vy, koho hledáme,“ doplnila Silvie Lorková.

Co na to studenti?

Martina a Jitka jsou obě z VŠB Ostrava, fakulty ekonomické.

Jitka: Už během studia jsem si našla práci na půl úvazku v ČSOB, takže vím, co budu dělat, až dostuduji. Zkušenosti z bankovnictví jasně ukazují, že praxe je úplně jiná, než co nás učí. Ostatně mnozí profesoři se s praxí nikdy nesetkali, jsou jen teoretici.

Martina: Já zatím stále hledám, takovéhle skvělé akce mi můžou hodně pomoci. Stálo za to na ni přijet až z Ostravy.

Štěpán studuje VUT Brno, fakultu informatiky, Markéta Masarykovu univerzitu také v Brně, Věra to měla na Career Days zdánlivě nejblíž, studuje Univerzitu Karlovu, sociální vědy, ale pochází ze Slovenska, takže vlastně nejdál. Všichni přišli především seznámit se s firmami, poznat je zblízka a vytvořit si dojem, názor, přehled. Dívky absolvovaly spoustu pohovorů, Markéta měla nejlepší dojem z firmy L'Oréal (snad proto, že hovořila přímo s francouzským manažerem) či z Procter&Gamble. Všichni se shodli na tom, že akce je to skvělá. „Jinak bychom se tak blízko k firmám nikdy nedostali.“ A co po ukončení studia, neobávají se nedostatku pracovních příležitostí? Štěpán je optimista, Věra by ráda pracovala v oblasti leasingu, hledat bude doma na Slovensku i v Čechách.

Vladislav studuje politologii v Praze. Za oba dny trvání Career Days absolvoval několik pohovorů, každá schůzka byla pro něho přínosná, dověděl se, co firmy požadují, jaké lidi hledají. „Akce je to užitečná, jsem spokojen. A mé vlastní plány? Rád bych se dostal jako asistent poslance do Bruselu (už jsem tam byl a velmi se mi ta práce líbila) nebo bych rád pracoval na některém ministerstvu.“

Ještě jednou Ondrej Gandel, tentokrát spolu s Pavlem Kacířem, Project Managerem Career Days 2006, a se závěrečným hodnocením:
Při přípravách Career Days 2006 jsme kladli velký důraz na propagaci na vysokých školách a propagační kampaň tak probíhala na 23 univerzitách v celé České republice. Poprvé v historii Career Days komunikovala kampaň dvě hlavní sdělení, z nichž jedno bylo zacíleno přímo na studenty z mimopražských vysokých škol. Vysokou účast těchto studentů podpořilo v letošním roce také partnerství s Českými drahami, které poskytly téměř 400 zájemcům zpáteční jízdenku na Career Days za paušální částku 87 Kč.

Career Days 2006 se zúčastnilo 39 společností, profesní účetní organizace ACCA a MBA školy, Masarykův ústav vyšších studií ČVUT a Stuttgart Institute of Management and Technology. Bylo to tedy o sedm organizací více než v předchozím roce.

Tři společnosti se zúčastnily po oba dva dny. První den se tradičně představily společnosti působící v oblasti rychloobrátkového zboží, telekomunikační společnosti, výrobní společnosti a obchodní řetězce.

Druhý den se představily společnosti ze sektoru služeb, zejména finanční instituce a konzultantské a auditorské společnosti. Jako jedno z měřítek spokojenosti společností s Career Days je pro nás otázka, jestli společnost zvažuje účast na příštích Career Days. I v tomto roce se nám podařilo udržet výbornou bilanci, kdy jenom šest procent společností o této formě prezentace pro příští rok neuvažuje.

Career Days 2006 se zúčastnil rekordní počet 1095 studentů, což představuje 18procentní nárůst proti předcházejícímu ročníku. V letošním roce se také výrazně zvýšil počet studentů druhého dne, který dokonce převýšil počet návštěvníků z tradičně velmi silného prvního dne.

Zároveň se zvýšil průměrný počet absolvovaných individuálních setkání. Každý student průměrně absolvoval 3,6 individuálních setkání a průměrná zaplněnost individuálních setkání tak činila 70 procent.

Dosáhli jsme vyšší organizační úrovně a větší spokojenosti firem i studentů, kteří se Career Days 2006 zúčastnili. Jsme přesvědčeni, že Career Days 2006 splnily cíle a očekávání účastnících se společností i studentů. Cenné zkušenosti z letošního ročníku poskytly jistě dobrý základ pro ročník nadcházející a věříme, že projekt Career Days 2007 bude minimálně stejně přínosný jako ten letošní.

Související