Anketa: Kdy doženeme vyspělé země

Milan Štěch, předseda Českomoravské komory odborových svazů:
Myslím, že během nějakých osmi let. Mohou to zbrzdit některá vnější či vnitřní rizika. Vnějšími rozumím velké otřesy západoevropské ekonomiky. Vnitřním rizikem jsou volební výsledky, které by přinesly experimenty, jako stop investičním pobídkám či rovnou daň, zavádění ekologických daní a podobně.
Tomáš Chrenek, spolumajitel Třineckých železáren:
V pětadvacítce jsme plnohodnotným členem. Je ale zásadní disproporce mezi výkony a výdaji české ekonomiky. Dlouhodobě tu roste dluh, který budou muset platit naše děti. Z pohledu tvůrců HDP - mezi které se počítám i já - bych doporučoval přijmout široký konsensus v tom, jak s vyprodukovanými částkami nakládat, aby se s nimi v rámci různých politických dobrodružství nemrhalo.
Vratislav Kulhánek, předseda dozorčí rady Škoda Auto:
Uvažovat o předehnání průměru či tahounů unie není rozumné. Když jste v nějakém závodě vzadu, musíte předběhnout hlavně toho před námi. Stálo by za to uvažovat, kdy předběhneme Portugalsko, Řecko, ne země na prvních místech. S Portugalci jsme na tom už dobře, s Řeky docela také, teď by to chtělo klást si další postupný cíl - třeba Španělsko.
Jaroslav Míl, šéf Svazu průmyslu a dopravy:
Vždy jsem tvrdil, že Česká republika má na růst osm až devět procent. Nynější výsledek je skvělý, ale vláda se na něm podílí minimálně. Navíc, ekonomický růst je založen na jednom odvětví, a to jsou dopravní prostředky, což je pro hospodářství rizikové. Takže stát by měl mnohem více dělat pro to, aby vytvořil podmínky pro stabilní růst. Tím mám na mysli investice do vědomostní ekonomiky a také mnohem vyšší podporu pro malé a střední podniky. Teď by například byl čas, aby dejme tomu na dva roky podléhaly nulovému zdanění. Rozhodně by se to vyplatilo více, než když získané prostředky projídáme v sociálních dávkách. Při tomto chování budeme vyspělé země dohánět desítky let.

Související