V optimistických dobách na sklonku tisíciletí se očekávalo, že nastupující nová média přispějí v globalizovaném světě k odbourávání cenzury a šíření...