Minimální pojistné se zase zvýšilo

S novými odvody však musí počítat i někteří zaměstnanci a jejich firmy nebo například ženy v domácnosti. Výše minimálních odvodů vždy závisí na tom, jakou průměrnou mzdu dva roky nazpět vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví.

Více platit už teď

Již za leden proto zaplatí podnikatelé, kteří dosud odváděli zdravotní pojišťovně 1143 korun měsíčně, o 75 korun více, tedy 1218 korun. Splatné je nejpozději 8. února.
Není však vyloučeno, že se tato částka letos ještě zvýší. Ve hře je totiž novela, která chce sjednotit dvě různé minimální mzdy, které se používají pro výpočet minimálních odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Jednu totiž vyhlašuje zmíněné Ministerstvo zdravotnictví, druhou Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Předpis již prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně. Budou-li tedy s předpisem souhlasit i senátoři a prezident, vzroste minimální měsíční odvod podnikatelů zdravotním pojišťovnám na 1272 korun.
S dalším zvyšováním pojistného musí většina podnikatelů počítat zejména v březnu či v dubnu. Po podání daňového přiznání se totiž musí vyrovnat i se zdravotní pojišťovnou.
V takzvaném přehledu o příjmech a výdajích si vypočítají, kolik nově budou muset odvádět na zálohách. Zatímco se ještě vloni odvod počítal z pětačtyřiceti procent zisku, nyní se bude vycházet již z poloviny (z 50 procent).

Roste i základ pro výpočet

Ke změně dojde také u sociálního pojištění. I tady se bude zvyšovat základ, ze kterého se odvod vypočítává, a to také na padesát procent zisku. Zároveň se však nově stanoví minimální zálohy, které bude správa sociálního zabezpečení požadovat.
Na peněženku podnikatele toto zvýšení odvodů dopadne zpravidla v dubnu či květnu, kdy budou zúčtovávat se správou sociálního zabezpečení.
Také takzvané osoby bez zdanitelných příjmů - například ženy v domácnosti či nezaměstnaní nenahlášení na úřadu práce - zaplatí na zdravotní pojištění více. To proto, že se od ledna zvýšila minimální mzda. I tyto osoby tak budou muset zvýšit svůj odvod už za leden, a to ze současných 970 korun na 1022 korun. Vyšší částku musí zaplatit nejpozději do 8. února.
Minimální mzda ovlivní také odvod pojistného například za neplacené volno zaměstnance či za neomluvenou absenci. S vyšší částkou je nutné počítat při zúčtování příjmů za leden. Zdravotní pojišťovna musí dostávat za zaměstnance alespoň 1022 korun měsíčně.
Další zvýšení odvodů však na sebe nenechá dlouho čekat. K nejbližšímu zvýšení minimální mzdy totiž dojde už v červenci. Pak bude nutné navýšit pojistné o dalších 52 korun na 1074 korun.


Jaké jsou nové odvody na zdravotní pojištění

Podnikatelé
Od ledna musí odvádět minimálně 1218 korun měsíčně. V této výši je třeba pojistné zaplatit už 8. února.
Částka se může ještě letos zvýšit, a to na 1272 korun (novela je v Senátu).
Osoby bez zdanitelných příjmů
Namísto dosavadních 970 korun měsíčně budou odvádět 1022 korun.
V této nové výši je třeba zaplatit pojistné už za leden, a to nejpozději 8. února.
Zaměstnavatelé a zaměstnanci
Minimální pojistné za leden musí dosahovat rovněž alespoň částky 1022 korun.
Není-li pevně stanoven výplatní termín, platí se nejpozději 8. února. Jinak se odvádí ve výplatním termínu.

Související