Společné zdanění: co s pojistným?

Mnoho manželů si nyní začíná propočítávat, zda budou danit své příjmy za rok 2005 každý zvlášť nebo společně. Tam, kde je jeden z nich zaměstnaný, zatímco druhý se stará o domácnost a nevydělává, je volba většinou jasná: společné zdanění může rodině přinést úsporu stovek až tisíců korun.
U podnikatelů však rozhodnutí nemusí být tak jednoznačné. Mnohé páry totiž mohou využít podobné příležitosti, která rovněž umožňuje snížit konečnou výši daně - spolupráci. Otázka zní, kterou variantu zvolit: obě možnosti - společné zdanění a spolupráce - se totiž vzájemně vylučují.
Výhodou společného zdanění je, že si manželé rozdělí rovným dílem veškeré své příjmy. Tedy nejen příjmy z podnikání, ale i ze zaměstnání či z pronájmu. Spolupráce se naproti tomu týká jen zisku z podnikání.
V souvislosti s tím vyvstává otázka, jak se bude počítat pojistné: spolupracující osoby totiž berou zdravotní pojišťovny i správa sociálního zabezpečení jako podnikatele. Každý z partnerů tak počítá pojistné ze "svých" příjmů.
Podobně "rozdělit" pojistné mezi manžele při společném zdanění však nelze. Každý jej odvede z vlastního výdělku. "Použití společného zdanění manželů se nikterak nepromítne do odvodu pojistného na zdravotní pojištění," potvrdil Tomáš Červinka ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. To by si měli uvědomit především podnikatelé, jejichž manželky (manželé) nemají příjmy a starají se o domácnost.
Ti totiž za sebe musí platit zdravotní pojištění (jsou "osobami bez zdanitelných příjmů"), které ale nebudou moci daňově uplatnit. Nemají totiž vlastní výdělek, od kterého by mohli toto pojistné odečíst.
Na druhou stranu může podnikatel, jehož partner nemá vlastní příjmy, při společném zdanění uplatnit odčitatelnou položku na manžela (manželku). Narozdíl od spolupráce, která to neumožňuje.
Pojistné a odpočty však nejsou jediným faktorem, který je třeba brát v úvahu: zákon například omezuje výši zisku, který je možný na manželku převést, částkou 540 tisíc korun ročně. Na druhou stranu zde není podmínka, že manželé musí vyživovat dítě, jako je tomu u společného zdanění.
Spolupracovat lze navíc nejen s manželem (manželkou). Této možnosti mohou využít také partneři, kteří nejsou sezdaní.
V takovém případě si však nemohou příjmy dělit rovným dílem. Na spolupracující osobu převede podnikatel nejvýše třicet procent svého zisku.


Jak si mohou snížit daně podnikatelé

SPOLEČNÉ ZDANĚNÍ
Možnosti mohou využít pouze manželé, kteří mají alespoň jedno dítě.
Nelze použít, má-li někdo z nich daň stanovenou paušální částkou či platí-li pro něj minimální základ daně.
Je možné uplatnit odpočet na manželku.
Pojistné odvádí každý z vlastních výdělků.
SPOLUPRÁCE
Mohou jí využít jen podnikatelé. Spolupracovat lze nejen s manželem(kou), ale i s partnerem(kou) či dětmi.
Na spolupracující osobu je možné rozdělit až 50 % zisku. Maximální částka je však omezena zákonem.
Pokud se podnikatel rozhodne pro spolupráci s manželkou, nemůže na ni uplatnit odečitatelnou položku.

Související