I komerční pojištění sníží daně


Podnikatelé na rozdíl od zaměstnanců nemocenské pojištění platit nemusí. V případě, že onemocní, pak ale nemohou čekat od státu žádné dávky.
Pokud ovšem chtějí mít jistotu, že po dobu nemoci nebudou bez příjmu, mohou se rozhodnout, zda si toto pojištění sjednají u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo u některé z komerčních pojišťoven, které podobné produkty nabízejí.
Pojistné na nemocenské pojištění je totiž jednou z položek, která může snížit daňový základ. A podnikatel toho může využít i v případě, že pojistné nebude platit státní instituci, ale soukromé pojišťovně. Pak je ovšem uznatelným výdajem pojistné pouze do výše, v jaké by jej podnikatel odvedl správě sociálního zabezpečení.
Pokud by tedy pojišťovna na podnikateli chtěla například částku deset tisíc ročně, ale stát by si nárokoval na pojistném maximálně 3000 korun, rozdíl 7000 korun podnikatel daňově neuplatní.
Zjistit, kolik by živnostník zaplatil na nemocenském pojištění České správě sociálního zabezpečení, není nikterak složité. Princip výpočtu je stejný jako u určování odvodů na důchodové pojištění. S tím rozdílem, že podnikatel odvede na nemocenské pojištění dalších 4,4 procenta.
Výše pojistného však není jediným kritériem, podle kterého si podnikatel bude vybírat, u koho pojištění sjedná. Je důležité se podívat na pojistné podmínky a srovnat si, co vše pojistka zahrnuje.
"Výpočet dávek nemocenského pojištění podnikatelů je prakticky stejný jako u zaměstnanců. S tím rozdílem, že na rozdíl od zaměstnanců nemají z nemocenského pojištění nárok na dvě další dávky - příspěvek při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství," říká tisková mluvčí ČSSZ Štěpánka Mikešová. Pojištění jim tak nabízí dávky v nemoci a peněžitou pomoc v mateřství.
A výše náhrady? Například při třídenní pracovní neschopnosti podnikatel od státu dostane maximálně 444 korun. U komerčních pojišťoven naproti tomu podnikatel za takto krátkou nemoc nic nedostane. Pojistky se nabízejí většinou s výplatou dávek nejdříve od čtrnáctého či patnáctého dne nemoci. Pojišťovny si navíc často kladou podmínku na věk a dobrý zdravotní stav pojištěného.
Na druhou stranu si podnikatel může vybrat, jak vysoké pojistné bude platit a kolik chce denně pobírat na dávkách: zda například 150 korun či několik tisíc. Také pojistné krytí se nabízí v několika variantách. Pojišťuje se neschopnost v důsledku úrazu, nemoci či výpadek příjmů při pobytu v nemocnici.


Nemocenské pojištění podnikatelů

Česká správa sociálního zabezpečení
Pojištění je pro podnikatele dobrovolné. Pokud se rozhodne, že si je bude platit, může zvolit ČSSZ nebo některý z produktů komerčních pojišťoven.
Pojistné činí 4,4 procenta. Pro rok 2006 se tato procenta budou počítat z poloviny zisku.
U podnikatelů s hlavní činností bude činit pojistné minimálně 208 korun měsíčně, u podnikatelů s vedlejší činností (studenti či zaměstnanci) pak 83 korun měsíčně.

Soukromé pojišťovny, které nabízejí podobné produkty
(podle České asociace pojišťoven)
Allianz
Winterthur
Česká podnikatelská pojišťovna
Česká pojišťovna Zdraví
Generali
ING Nationale-Nederlanden
Kooperativa
Uniqa
ČSOB Pojišťovna

Související