Reformy očima zahraničních médií a institucí

Ministr financí Ivan Mikloš zvítězil v anketě "Ministr financí roku" měsíčníku Euromoney. Cenu převzal před ostatními kolegy na výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky ve Washingtonu.
"Myslíme si, že je to vynikající ministr financí. Úspěchy, které dosáhl, a způsob, jakým jich dosáhl, jsou pozoruhodné. Víme, že to nemusí být pro mnoho obyvatel Slovenska populární, ale dobrý ministr financí musí mnohokrát udělat kroky, které bolí.
Velmi povzbuzující je rovná daň, o niž se zasadil. Vážím si ho i za styl, jimž kritizoval Německo a Francii, když porušily Maastrichtská kritéria. Neviděl jsem mnoho ministrů ze zemí, které se ucházely o členství v Evropské unii, již by se k něčemu podobnému odhodlali."
Padraic Fallon, předseda správní rady časopisu Euromoney.

"Zásadní slovenská reforma daní výrazně zvýšila jednoduchost a efektivnost tím, že skoncovala s nejrůznějšími výjimkami a speciálními režimy a nestavila daň z příjmů i DPH na jednotné sazbě 19 procent. Reforma velmi výrazně zlepšila úroveň a efektivitu investic na Slovensku. Kombinace snížení daní a omezení sociálních dávek zároveň zvýšila motivaci nezaměstnaných k hledání práce. Díky uvolnění pravidel na trhu práce se rýsuje šance, že podnikatelé budou mít větší zájem přijímat nové zaměstnance...
Na druhé straně náklady na práci zůstávají kvůli značným odvodům sociálního pojištění stále velmi vysoké. Hlavní předností reformy je však významná motivace k práci. Reforma zajišťuje všem lidem, kteří pracují - ať už za jakkoliv nízký plat - výrazně vyšší příjem než těm, kdo žijí jen ze sociálních dávek."
Anne-Marie Brooková a Willi Leibfritz, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

"Slováci překonali Čechy. Když se v roce 1993 dělilo Československo, osud obou následovnických států se zdál být jasný: Slovensko upadne hlouběji do autoritářského režimu Vladimíra Mečiara. Česko se stane vzorem prozíravosti. To se skutečně první roky po rozdělení federace odehrávalo. Ke konci devadesátých let však Češi ztratili tajemství dobrého vládnutí - a Slováci ho naopak našli."
The Economist, 3 . 3. 2005

Související