Škála produktů je skutečně široká: od kontokorentních úvěrů či povoleného přečerpání účtu, kdy podnikatel může přechodně "jít do minusu", přes "klasické" krátkodobé úvěry až po speciální nabídky na financování zásob a pohledávek.
Určitou variantou úvěru také mohou být kreditní či charge karty, které pomohou podnikatelům dočasně překlenout nedostatek hotovosti. Bezúčelový úvěr, jehož prostředky může firma použít, na co potřebuje, pak představuje takzvaná americká hypotéka.

Předložte daňové přiznání
Ne každý podnikatel však se svou žádostí u banky uspěje. Peněžní domy totiž před poskytnutím úvěru většinou chtějí, aby firma vykazovala už nějakou historii.
Požadavek předložit alespoň jedno či dvě daňová přiznání není výjimkou. Standardně banky rovněž chtějí doklad či alespoň čestné prohlášení, že firma nedluží státu ani dalším institucím.
Na druhou stranu se banky snaží vyžadovat po klientech jen minimální zajištění.
Peněžní domy si samozřejmě před poskytnutím úvěru ověřují bonitu klienta, jíž pak odpovídá možná výše úvěru, v řadě případů i úroková sazba a poplatky.
V mnohých případech pak banky nevyžadují ručení žádné, maximálně bianko směnkou či "slovo" druhého z manželů či společníků. U větších půjček však chtějí ručení movitým majetkem a někdy i nemovitostí.
Rozhodne-li se podnikatel pro krátkodobý úvěr, většinou na peníze nemusí dlouho čekat. Doloží-li vše potřebné, může začít půjčku čerpat už za několik dní.
Banky se rovněž snaží podnikatelům vycházet vstříc co se týče podmínek splácení. Úvěry, které je možné splatit předčasně, a to bez jakýchkoli sankcí, nejsou výjimkou.
Speciální nabídky pak peněžní domy přichystaly pro určité skupiny klientů, například pro lékaře. Těm nabízejí půjčky za výhodnějších podmínek.

Peníze za pohledávky
Podnikatelé, kteří nesplňují podmínky bank pro získání úvěrů, však nemají dveře k financování provozu firmy zavřené.
Vstříc jim vycházejí například factoringové společnosti, které profinancují pohledávky a firmě tak uvolní peníze, například na nákup dalších zásob.
Většina renomovaných factoringových společností má navíc v zádech silný bankovní dům.
Začínajícím firmám, které nevykazují žádnou či minimální historii, se také nabízí pomoc dotačních titulů, čerpajících prostředky jak ze strukturálních fondů Evropské unie, tak z národních zdrojů.

Dotované úvěry
Získat půjčku za zvýhodněných podmínek umožňuje například operační program Průmysl a podnikání, jeden z dotačních titulů nabízející českým podnikatelům evropské peníze.
Úplným začátečníkům se pak nabízí především program Start, který nabízí bezúročný úvěr. Podmínkou však je, že podnikatel představí dostatečně propracovaný podnikatelský záměr - projekt. Úvěr pak může čerpat na pořízení hmotného majetku, ale i zásob a vybrané provozní náklady.
Podobně jako u komerčních bankovních produktů, musí i zde žadatel splnit určité podmínky. Kromě obecných požadavků je to například absolvování kursu podnikatelského minima.
Již existující firmy pak mají příležitost uspět v programu Kredit. Ten sice umožňuje získat oproti Startu více peněz, půjčka se však již úročí. Sazba ale není v porovnání s běžnou bankovní nabídkou nijak vysoká, činí tři až čtyři procenta ročně, podle typu úvěru.
Zvýhodněné úvěry poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. Kromě "unijních" titulů má v nabídce i řadu produktů dotovaných z národních zdrojů.

Vybrané úvěry na financování

Související