O paušální daň žádejte do konce ledna

Řeč je o takzvané paušální dani. Tu si mnoho lidí plete s takzvanými paušálními výdaji, přestože obě varianty nabízejí zajímavou možnost jak si ušetřit administrativu.
Zatímco o paušálních výdajích, tedy možnosti uplatnit si k příjmům jako výdaj určité procento, se hovoří poměrně často, o způsobu placení daní paušální částkou podnikatelé mnoho nevědí.

Jak na to

Princip paušální daně spočívá v tom, že podnikatel prokonzultuje své příjmy s berním úřadem dopředu. Kromě odhadovaného výdělku sdělí úředníkům také předpokládané výdaje a další položky, které může ke snížení daně využít.
Předpokládaný zisk by měl být "reálný". Je třeba vzít v úvahu podnikatelské záměry, velikost a počet zakázek a další okolnosti. To proto, aby berní úředníci mohli dobře stanovit daň.
Na přesnosti odhadu by měl mít zájem i podnikatel. Když si vydělá o něco víc či míň, nevadí. Nesmí však mít příjmy výrazně jiné. Pokud totiž například neplánovaně prodá nějaký majetek, což mu podstatně zvýší příjmy, žádnou výhodu mu paušál nepřinese. Naopak, vyplňování daňového přiznání se nevyhne.
Jen odhad příjmů, výdajů a doložení možných nároků na odpočty a slevy na dani však nestačí. Je třeba ještě sepsat žádost a vše zavčasu na finanční úřad doručit. Dokumenty je nutné podat do konce ledna. Úředníci pak mají na posouzení čas do 15. května.

Příjem do pěti miliónů

Ne každý podnikatel však může o stanovení daně paušální částkou požádat. A to i přesto, že se letos možnosti po novele zákona výrazně rozšířily.
První podmínkou je velikost příjmů: ročně si podnikatel nesmí vydělat více než pět miliónů korun. Příjmy se posuzují zpětně za tři roky. Ještě vloni přitom byl výdělek omezen hranicí jednoho miliónu korun.
Se zvýšením "povoleného" příjmu bylo nutné zrušit i další omezení: o paušální daň mohou letos poprvé požádat i plátci daně z přidané hodnoty.
Podmínka, že žadatel nesmí nikoho zaměstnávat, v zákoně zůstala. Padlo však omezení, že mu nesmí v podnikání nikdo pomáhat. Zatímco ještě vloni platilo, že o paušální daň nesmí požádat spolupracující osoby, nyní se tato možnost otevřela alespoň pro pomáhající manžele (manželky).
Posunul se také termín, do kterého je třeba daň dopředu stanovenou finančním úřadem zaplatit. Namísto v květnu se bude platit do 15. prosince.
Ne všechny změny jsou však ve prospěch poplatníka. Výsledná daň stanovená paušální částkou totiž letos musí činit i po uplatnění daňového zvýhodnění na dítě alespoň 600 korun.
V případě, že si podnikatel myslí, že by mohl dostat daňový bonus, měl by žádost zvážit. V případě paušální daně totiž na něj nemá nárok.


Změny v placení paušální daně

O daň stanovenou dopředu finančním úřadem mohou požádat podnikatelé, jejichž příjmy v posledních třech letech nepřesáhly v roční výši pět miliónů korun.
Žádost může nově podat i podnikatel - plátce daně z přidané hodnoty. Musí však stále vést evidenci, aby mohl sestavit daňové přiznání či souhrnné hlášení.
Možnost se nově otevřela i pro spolupracující osoby - manžele/manželky. O stanovení paušální daně mohou požádat oba. Příjmy si rozdělí v daném poměru a odpočty a slevy na dani uplatní každý zvlášť.
Daň je splatná 15. prosince.
Výsledný odvod státu musí činit alespoň 600 korun, a to i po uplatnění daňového zvýhodnění na dítě. Nárok na daňový bonus není možné uplatnit.

Související