Dobrá investice je nejcennější dar

Mladým lidem a dětem nestačí jen neustále opakovat, aby šetřili. Pokud to nemají v povaze, stejně to nebudou dělat. Je ale možné šetřit za ně či dokonce proti jejich vůli. Předtím, než tak učiníte, je vhodné zvážit všechna pro a proti.
Všechny výhody a nevýhody, které vás napadnou, poměřujte na základě jedné skutečnosti. Za standardních podmínek na kapitálových trzích dokáží investiční produkty dlouhodobě zhodnotit váš finanční dar lépe než produkty bankovní. Je však nutné vědět, že zatímco pro poznání výnosového potenciálu bankovního produktu stačí jedna tabulka, k výběru optimálního investičního daru potřebujete dobré poradce (nikoli prodejce!).

Dlouhodobá strategie

Nezletilí mají k dispozici velmi dlouhý investiční horizont. Můžete se tedy rozhodnout pro potenciálně nejvýhodnější akciovou investiční strategii a s klidem snášet krátkodobé kolísání hodnoty. Riziko spojované s akciemi při dlouhých investičních horizontech významně klesá.
Výběru akciového fondu je však třeba věnovat maximální pozornost a je nejlepší svěřit jej dobrému poradci. Ne všichni jsou však schopni krátkodobé kolísání hodnoty snášet. Pokud by vám to mělo zvyšovat krevní tlak, pak raději zvolte jinou cestu, a to i za cenu ztráty výnosů.
Na trhu jsou k dispozici investiční programy, které vám umožní pravidelnou investici o relativně nízké nominální hodnotě (například jen 500 nebo tisíc korun). Musíte se však zavázat, že budete pravidelně investovat více let (tři, pět či až deset let).
Zpravidla platí, že u dlouhodobější investice jsou vyšší slevy ze vstupních poplatků. Obecně lze říci, že nejvýhodnější by bylo, kdyby trhy šly v první polovině investiční periody dolů a v druhé polovině nahoru. Je asi nad síly většiny poradců na trhu, aby vám provedli analýzu výhodnosti toho či onoho scénáře. Zejména proto, že by na některé situace, které na trhu nastávají, museli mít křišťálovou kouli. Hlavní výhodou tedy zůstává snadná dostupnost výnosového potenciálu investičního produktu díky relativně nízké minimální investici a pravděpodobnost výhodného zhodnocení.

Psychologický přínos

Nezanedbatelné jsou psychologické výhody. Dítě může o tom, že pro něho investujete, vědět. Namísto pravidelných finančních dárků, které by nejspíš s radostí utratilo, pro něho děláte něco užitečného, racionálního a trvalého. V den své plnoletosti může investici převzít a nakládat s ní.
Pokud je výsledkem víceletého investování, může jít o slušnou sumu. Každý běžně inteligentní mladý člověk takový dar jistě ocení. Už i proto, že mu může hodně pomoci řešit existenční situaci nebo proto, že si s ním může udělat velkou radost. Investiční dar tak může vyvolat trvalou vzpomínku.
Další psychologickou výhodou je možnost chránit takovýto dar před obdarovaným a někdy i před jeho rodiči. Nezletilý se stane majitelem investice až v době plnoletosti. Do té doby může s investicí nakládat jen jeho zákonný zástupce - a pouze se souhlasem soudu. Můžete tedy teoreticky po dohodě s rodiči nezletilého otevřít investici na jeho jméno. Trochu obtížné bývá hlídat, aby nebyla použita dříve, než splní účel. Rodiče si často půjčují z dětských úspor, aby překlenuli nedostatek hotovosti. Tato "nevinná" životní praxe by u investice byla vysloveně škodlivá.
Je tu však řešení. Pokud jste prarodiči nezletilého, můžete vést investici na své jméno a pamatovat v závěti na její původní účel. Jakmile dítě dosáhne plnoletosti, investice se na něj bezplatně převede. Tento úkon je administrativně jednoduchý a lze jej vyřídit poměrně rychle.
Při symbolickém předávání investičního daru můžete mít několikerý dobrý pocit. Jednak by měl výnos být větší než u bankovního produktu. Dále ukážete nezletilému, jak "se to s penězi dělá". Uděláte mu radost, kterou si bude dlouho pamatovat. A v neposlední řadě uděláte radost sobě, protože jste udělali něco chytrého a užitečného. Autor pracuje ve společnosti
Pioneer Asset Management

Související