Díky novele, která upravuje působnost dosavadních finančních úřadů, by se tak vyřizování daňových záležitostí mělo stát dostupnějším. Podle ministra financí Bohuslava Sobotky má změna odstranit nynější praxi, kdy lidé jezdí na jedno místo na finanční úřad a na jiné vyřizovat třeba věci spojené s občanskými průkazy.
Aniž by tak někteří podnikatelé změnili sídlo či bydliště, "přestěhují se" do daňově atraktivnější oblasti, zatímco jiní si naopak pohorší. Z žebříčku vypracovaného společností Terrinvest totiž vyplývá, že u některých berních úřadů statisticky hrozí kontrola méně často než u jiných.
Například podnikatelé z obcí Perálec, Proseč či Zderaz se vymaní z kompetence finančního úřadu Hlinsko, kde jim podle průzkumu hrozí kontrola každých šest let. "Spadnou" pod berní úřad v Chrudimi, kde mohou očekávat kontrolu v průměru jen jednou za třicet let.
Z tohoto hlediska si naopak pohorší například podnikatelé z Lán, kteří se z Chrudimi "přestěhují" do obvodu finančního úřadu Heřmanův Městec, kde hrozí kontrola každých sedm let.
Ministerstvo financí podle svého mluvčího Marka Zemana zatím výraznější změny v personálním obsazení finančních úřadů neplánuje. Je nicméně možné, že podobné přesuny poněkud poupraví pořadí berních úřadů v žebříčku českých "daňových rájů".
Další změny v územním vymezení pravomocí finančních úřadů můžeme čekat v roce 2007. To totiž administrativně přejde 23 nynějších finančních úřadů sídlících zpravidla v menších obcích pod mateřský finanční úřad v obci s rozšířenou působností. Stanou se tak jakousi jeho pobočkou. Poplatníkům by to údajně nemělo nijak komplikovat život. Formálně se sice jejich berní úřad bude jmenovat jinak, ale základní agenda by se měla vyřizovat tam, kde jsou zvyklí.
Novela, která mění územní působnost finančních úřadů, přinesla i další novinky. Například dala berním úředníkům a celníkům také pravomoc kontrolovat, zda je provozovna podnikatele řádně označená, a za zjištěné nedostatky ukládat pokuty.
To dosud mohli dělat jen kontroloři živnostenských úřadů. Napříště tak může podnikatel čekat kontrolu od toho úřadu, který na jeho případný prohřešek přijde dříve.
Naproti tomu například pokuty uložené Českou obchodní inspekcí či za prohřešky v ochraně životního prostředí a podobně už berní úředníci vybírat nebudou. To všechno zákon nechává na celnících.

Jaké novinky přinesl zákon upravující působnost finančních úřadů
Od 11. listopadu 2005
Finanční úřady a celníci mohou kontrolovat podnikatele, zda je jejich prodejna řádně označená.
Zavedly se dva správní poplatky v souvislosti s certifikací registračních pokladen.
Částka, kterou je možné platit v hotovosti na pokladně finančního úřadu, se omezila na nejvýše deset tisíc korun. Toto omezení by se však dle Ministerstva financí mělo brzy zrušit.
Od 1. ledna 2006
Podnikatelé z 565 obcí "spadnou" pod jiný finanční úřad.
Pokuty, odvody, poplatky, úhrady a penále, které finanční úřad neuložil, nebudou vybírat berní úředníci, ale celníci.
od 1. ledna 2007
Celkem 23 finančních úřadů sídlících v obcích s pověřeným finančním úřadem "spadne" pod mateřský finanční úřad v obci s rozšířenou působností.
Zdroj: http://cds.mfcr.cz
Související